Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023

03 Ноември 2022

Отворено за подаване до 25 ноември: Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023 г. Европейските награди за наследство / наградите Europa Nostra 2023 са отворени за кандидатстване! Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и м...

Данни за смъртните случаи при пътни инциденти в ЕС през 2021 година

19 Октомври 2022

Според окончателните данни за смъртните случаи по пътищата на ЕС за 2021 г., публикувани днес от Европейската комисия, загиналите са около 19 900 души. Това е увеличение с 6 % в сравнение с 2020 г. Увеличението следва безпрецедентния годишен спад от 17 % между 2019 г. и 2020 г., силно повлиян от по-ниските равнища на т...

Европейската комисия започва работа по Европейската година на уменията

12 Октомври 2022

Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г., днес Комисията прие официалното си предложение 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията. С Европейската година на уменията, в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки, социалните партньо...

DiscoverEU предоставя на младежите 35 000 билета за влак тази есен

11 Октомври 2022

Европейската комисия публикува днес есенната покана за подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение на която 35 000 младежи ще получат железопътна карта, за да пътуват из Европа и да се запознаят с нейната богата култура. Поканата е отворена за кандидати от страните, участващи в програмата „Еразъм+“, от днес на обяд до 25 окто...

Програма „Околна среда“ за България е одобрена

07 Октомври 2022

Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“, която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България. Тези средства ще допринесат за подобряване състоянието на водите, почвите, въздуха и биологичното разнообразие в България, както и за борба с рисковете от изменението на климата, като по този начин ще се подобри качеств...

Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за укрепване на административния капацитет в България за управление на средства

06 Октомври 2022

Европейската комисия даде одобрение на програмата „Техническа помощ“ на стойност над 100 милиона евро инвестиции, допринасящи за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България, които са съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по прог...

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

04 Октомври 2022

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро. Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване  основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни еми...

Политиката на сближаване в България: първата инфраструктурна програма за периода 2021-2027 г. е одобрена

03 Октомври 2022

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност“. ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни ...

Европейската комисия приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

29 Септември 2022

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добр...

REACT-EU: 55 милиона евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

19 Септември 2022

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.   В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвими...

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

19 Септември 2022

Европейската комисия представи днес новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни...

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите

16 Септември 2022

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС. Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. С него се поставя и акцент вър...

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>