Споразумение във връзка с признаването на COVID-19 за професионално заболяване

23 Май 2022

Държавите членки, работниците и работодателите постигнаха съгласие в рамките на Консултативния комитет на ЕС за безопасност и здраве на работното място (ACSH) относно необходимостта от признаването на COVID-19 за професионално заболяване в секторите на здравеопазването и социалните грижи и оказването на помощ по домовете, а в условията на пандемия ...

Информационното табло в областта на правосъдието за 2022 г.

23 Май 2022

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2022 г., в което се съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Това вече е десетото издание, което дава възможност за дългосрочен преглед на развитието на положението ...

Защита на транспортния сектор на ЕС по време на криза

23 Май 2022

Европейската комисия прие План за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта, за да се укрепи устойчивостта на транспортния сектор на ЕС по време на криза. В Плана са извлечени поуки от пандемията от COVID-19, а също така са взети предвид предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор на ЕС от началото на военната агре...

Европейската комисия открива телефонна линия за помощ на хората, бягащи от войната в Украйна

16 Май 2022

Специална телефонна линия ще работи за оказване на помощ на украински и руски език, в помощ на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна. От края на март Европейската комисия отговаря на въпроси в писмен вид както на украински, така и на руски език, чрез центъра Europe Direct, като тази услуга вече е достъпна и по телефона. Телефонната линия...

Европейската комисия предлага укрепване на финансовите правила на ЕС

16 Май 2022

Европейската комисия предложи целенасочени корекции на финансовите правила на Европейския съюз, известни като Финансовия регламент. Основната цел на предложението е да се приведат съществуващите правила в съответствие с настоящия дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г. и да се направят допълнителни подобрения на вече съществуващите...

Мария Габриел откри в Барселона Срещата на върха на европейските стартъпи

12 Май 2022

Свързаност, подкрепа за талантите и инвестиции за успешна паневропейска иновационна екосистема Българският комисар Мария Габриел откри в Барселона Срещата на върха на европейските стартъпи “EU-Startups Summit”. Мащабният двудневен форум събра над 1500 основатели на стартъпи, новатори и инвеститори от цяла Европа за обсъждане на ...

NextGenerationEU: Европейската комисия започва информационна кампания в България за националния план за възстановяване и устойчивост

11 Май 2022

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва от утре в България по инициатива на Европейската комисия. „Европа инвестира значителни средства чрез NextGenerationEU, за да промени към по-добро живота на българските граждани. Чудесно е, че с тази кампания ще насочим вниманиет...

Европейската комисия представя предложения свързани с правата на детето

11 Май 2022

Европейската комисия представя днес пакет свързан със защитата на правата на детето, включително предложение за ново законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие и нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството. Комисията предлага ново законодателство на ЕС за предотвратяване и борба с...

Европейската комисия увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“

10 Май 2022

Европейската комисия увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна Европейската комисия прие изменение на работната програма за 2021—2022 г. по „Хоризонт Европа“,...

Евробарометър: Европейците одобряват реакцията на ЕС на войната в Украйна

05 Май 2022

Публикуваното днес експресно проучване на Евробарометър във всички държави — членки на ЕС, показва широк консенсус сред европейските граждани в полза на реакцията на ЕС на руското нахлуване в Украйна.  Мнозинството от европейците смятат, че от началото на войната ЕС е демонстрирал солидарност (79 %) и е бил единен (63 %) и бърз (58&nb...

Европейската комисия приветства одобрението от Съвета на плана за възстановяване и устойчивост на България

04 Май 2022

Европейската комисия приветства одобрението от Съвета на нейните оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на България и Швеция. В тези планове се определят мерките, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). МВУ е в основата на NextGenerationEU, който ще предостави 800 милиарда евро (по текущи цени) в ...

ЕС помага с 3.5 милиарда евро на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна

28 Април 2022

Европейската комисия изплати авансово над 3.5 милиарда евро на държавите членки, за да им помогне да се справят с пристигането на хора, бягащи от войната в Украйна. Плащанията по инструмента REACT-EU бяха извършени в рамките на действията на ЕС за сближаване за бежанците в Европа (CARE). Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ф...

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>