NextGenerationEU: Европейската комисия одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 милиарда евро

07 Април 2022

Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните мерки за инвестиции...

Мария Габриел тества спортен водороден автомобил на състезателна писта във Франция

01 Април 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел тества прототип на автомобил, задвижван от водород, на пистата на прочутото състезаниe за спортни автомобили „24-те часа на Льо Ман“. Автомобилът е разработен от екипа на инициативата „Мисия H24“, чиято цел е да създаде състезателна кола на водород, която да се състезава за Купата на Льо...

Кръгова икономика: Европейската комисия предлага нови права на потребителите и забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразнос

30 Март 2022

Европейската комисия предлага да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход. Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго...

Временна рамка за държавна помощ на икономиките в ЕС, засегнати от последиците на руското нашествие в Украйна

23 Март 2022

Европейската комисия днес прие Временна рамка при кризи, която ще позволи на държавите членки на ЕС да подпомогнат икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна. Временната рамка при кризи се предвижда: Помощ с ограничен размер: Държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 35 000 евро на засегнати от ...

Европейската комисия предприема действия във връзка с продоволственoто осигуряване в световен мащаб и за подпомагане на земеделските сто

23 Март 2022

Европейската комисия представи днес редица краткосрочни и средносрочни действия за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб и за подпомагане на земеделските стопани и потребителите в ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите за производство като енергия и торове. Рязкото покачване на световните цени на суровините, доп...

Европейската комисия стартира обслужване на едно гише в подкрепа на изследователите от Украйна

22 Март 2022

Европейската комисия стартира портала „Европейско научноизследователско пространство за Украйна“ (ERA4Ukraine) — обслужване на едно гише за информация и услуги за подкрепа на изследователи, базирани в Украйна или бягащи от страната. Порталът обединява инициативи на равнище ЕС, инициативи по държави, както и такива от неп...

Европейската комисия оказва техническа подкрепа на държавите в ЕС, приемащи бежанци от Украйна

22 Март 2022

Европейската комисия отправи специална покана в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна след руското нахлуване в страната и за постепенното премахване на зависимостта от изкопаеми горива от Русия. Съобразно тази покана държавите членки могат незабавно да изпратят до Ком...

Бежанци от Украйна: Оперативни насоки относно прилагането на Директивата за временната закрила

18 Март 2022

От началото на руското военно нашествие в Украйна на 24 февруари над 3 милиона души са избягали от страната, като според оценки на ООН повече от половината от тях са деца. В отговор на тази безпрецедентна ситуация за рекордно кратък срок ЕС се споразумя да задейства Директивата за временната закрила, за да помогне на хората, бягащи от войната в Укр...

Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 30.7 млн. евро в подкрепа на въздушните превозвачи

18 Март 2022

Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзм...

Европейската комисия стартира нова публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

18 Март 2022

В началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и&nb...

Мария Габриел: Подкрепяме образованието за децата от Украйна с координирани действия, електронно обучение и европейско финансиране

17 Март 2022

Извънредно заседание на тема „Европейският отговор на войната в Украйна в областта на образованието“ събра министрите на образованието на Европейския съюз, българския еврокомисар Мария Габриел и министърa на образованието на Украйна Сергей Шкарлет. Дискусията се съсредоточи върху въпросите свързани с подкрепата на украинските ученици, с...

Европейската комисия стартира интернет страница за бежанците от Украйна

09 Март 2022

Европейската комисия стартира специална интернет страница, която съдържа информация за хората, бягащи от войната в Украйна. Досега войната в Украйна принуди над два милиона души да напуснат домовете си, за да потърсят безопасност, закрила и помощ. Много повече разселени лица се придвижват както в страната, така и извън нея и се нуждаят от подсло...