DiscoverEU предоставя на младежите 35 000 билета за влак тази есен

11 Октомври 2022

Европейската комисия публикува днес есенната покана за подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение на която 35 000 младежи ще получат железопътна карта, за да пътуват из Европа и да се запознаят с нейната богата култура. Поканата е отворена за кандидати от страните, участващи в програмата „Еразъм+“, от днес на обяд до 25 окто...

Програма „Околна среда“ за България е одобрена

07 Октомври 2022

Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“, която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България. Тези средства ще допринесат за подобряване състоянието на водите, почвите, въздуха и биологичното разнообразие в България, както и за борба с рисковете от изменението на климата, като по този начин ще се подобри качеств...

Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за укрепване на административния капацитет в България за управление на средства

06 Октомври 2022

Европейската комисия даде одобрение на програмата „Техническа помощ“ на стойност над 100 милиона евро инвестиции, допринасящи за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България, които са съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по прог...

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

04 Октомври 2022

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро. Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване  основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни еми...

Политиката на сближаване в България: първата инфраструктурна програма за периода 2021-2027 г. е одобрена

03 Октомври 2022

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност“. ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни ...

Европейската комисия приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

29 Септември 2022

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добр...

REACT-EU: 55 милиона евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

19 Септември 2022

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.   В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвими...

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

19 Септември 2022

Европейската комисия представи днес новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни...

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите

16 Септември 2022

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС. Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. С него се поставя и акцент вър...

Нови правила на ЕС за киберсигурност гарантират по-сигурни хардуерни и софтуерни продукти

15 Септември 2022

Европейската комисия представи предложение за нов законодателен акт за киберустойчивост с цел защита на потребителите и предприятията от продукти с недостатъчни защитни функции. Това е първо по рода си законодателство за целия ЕС, което въвежда задължителни изисквания за киберсигурност за продуктите с цифрови елементи през целия им жизнен цикъл. ...

Изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно енергетиката

07 Септември 2022

Изправени сме пред извънредна ситуация, тъй като Русия е ненадежден доставчик и манипулира нашите енергийни пазари. Нашето единство и солидарност ще гарантират, че ще надделеем! Повишихме готовността си и отслабихме влиянието на Русия върху предлагането на енергия чрез намаляване на търсенето, което позволи общите запаси в хранилищата ни на газ да ...

Конкурс на ЕС за млади преводачи: училищата вече могат да се записват

05 Септември 2022

Средните училища във всички страни от ЕС могат да се записват в ежегодния конкурс по превод на Европейската комисия Juvenes Translatores. От 12:00 ч. (централноевропейско време) на 2 септември училищата могат да регистрират онлайн своите ученици, за да се състезават с техни връстници в ЕС. Тази година участниците ще превеждат текстов...

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>