Богатството на местното културно наследство е ресурс за подпомагане на туризма и икономиката в ЕС

15 Юни 2020

Европейската комисия стартира нова онлайн платформа и мобилни приложения за безопасно възобновяване на туризма Re-open EU с информация на 24 официални езика на ЕС. Те са резултат от насоките на Комисията в областта на туризма и транспорта, приети през месец май. „Богатото културно наследство на Европа е нашата идентичност, историческа паме...

Отношението на европейските граждани към корупцията

10 Юни 2020

Европейската комисия публикува резултатите от последното специално проучване на Евробарометър относно корупцията. То показва, че корупцията е неприемлива за голямо мнозинство от европейците (69 %). Малко над седем от десет европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна и считат, че тя съществува в националните публични ...

Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

09 Юни 2020

Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз. Резултатите, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се ...

ЕС предоставя 314 млн. евро на иновативни предприятия

09 Юни 2020

Комисията съобщи, че чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус. Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за Европ...

Глобални действия срещу коронавируса: Европейската комисия поема ангажимент да предостави 300 милиона евро на Gavi

05 Юни 2020

Европейската комисия обяви, че поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини — Gavi, 300 милиона евро за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания. Св...

Бюджет на ЕС за възстановяване: Механизъм за възстановяване и устойчивост

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., централният елемент на плана за възстановяване ще бъде нов Механизъм за възстановяване и устойчивост. Той ще предоставя финансова подкрепа за инвестиции и реформи, които са от съществено значение за трайното възстановяване, включително във връзка...

Бюджет на ЕС за възстановяване: Подсилване на Механизма за справедлив преход

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., в новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия иска да подсили Механизма за справедлив преход като част от своя механизъм за реагиране при кризи. Комисията предлага укрепване на Фонда за справедлив преход с ...

REACT-EU, политиката на сближаване за периода след 2020 г. и Европейския социален фонд+

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., Комисията предлага нова инициатива REACT-ЕU за увеличаване на подкрепата за сближаване за държавите членки, за да станат техните икономики по-устойчиви на етапа на възстановяване от кризата. В рамките на REACT-EU се предлага увеличение с 55 ...

Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

28 Май 2020

Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде в...

Инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще

19 Май 2020

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе трета видеоконференция с министрите на образованието на държавите-членки на ЕС, посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение. Дискутирани бяха ключови въпроси, свързани с отваряне на образовате...

Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа

14 Май 2020

Комисията представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след дългомесечно прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки. Насоките на Комисията целят да осигурят на гражданите възможност д...

Новият пакет на ЕК за справяне с кризата в агросектора

13 Май 2020

В сектора на млякото и млечните продукти помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах (ОМП), масло и някои видове сирена се предвижда в следните 3 регламента: Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>