Доклад относно върховенството на закона за 2023 г.

06 Юли 2023

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона, като оцени актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка държава членка. Въпреки че в някои държави — членки на ЕС, продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна ...

Медийни посещения #EUinMyRegion

06 Юли 2023

Медийните посещения #EUinMyRegion са програма за изследвания, отворена за местни и регионални журналисти и създатели на съдържание от Европейския съюз. Журналистите, завършващи програмата, ще имат по-добро разбиране за политиките на ЕС, особено за политиката на сближаване, и ще се свържат с колеги журналисти от други държави-членки на ЕС и региони....

ЕК одобри българска схема в размер на 8 млн. евро за подпомагане на селскостопанските производители

16 Юни 2023

Европейската комисия одобри схема на приблизителна стойност от 8 млн. евро (16 млн. лева) в подкрепа на сектора на първичното селскостопанско производство в България в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно приетата от ЕК на 9 март 2023 г. Временна рамка за кризи и преход за държавна помощ в подкрепа на мерки в ...

Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на социалната икономика

16 Юни 2023

Европейската комисия препоръчва конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са из...

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.

16 Юни 2023

Европейската комисия публикува единадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи в държавите от ЕС. Тазгодишното информационно табло включва данни за 16 нови области, наприм...

Модернизационният фонд на ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

16 Юни 2023

Модернизационният фонд на Европейския съюз е отпуснал 2,4 млрд. евро за 31 проекта в седем държави бенефициери, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото съвместно плащане до с...

Напредък по пилотните проекти за управление на миграцията в България и Румъния и нова финансова подкрепа

16 Юни 2023

Европейската комисия приветства напредъка, осъществен през последните три месеца след стартирането на пилотните проекти в България и Румъния в областта на убежището, връщането, управлението на границите и международното сътрудничество. Пилотните проекти са шестмесечни и започнаха през март 2023 г. Те се основават на добрите практики и опит в Бъл...

Бюджет на ЕС за 2024 г.: предоставяне на възможност на Европа да изпълни своите приоритети

16 Юни 2023

Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 189,3 милиарда евро за 2024 г. Бюджетът ще бъде допълнен със сума в размер на приблизително 113 милиарда евро под формата на плащания за безвъзмездни средства по линия на NextGenerationEU — инструмента на ЕС за възстановяване след пандемията. Благодарение на комбинирания им к...

Европейски здравен съюз: нов всеобхватен подход към психичното здраве

16 Юни 2023

В отговор на ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2022 г., Европейската комисия добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб: нов всеобхватен подход към психичното здраве. Този подход представлява първа и важна стъпка в посока към изравняване на психичното з...

Европейската комисия одобрява схема в размер на 77 милиона евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

16 Юни 2023

Европейската комисия е одобрила, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, повторното въвеждане на схема за регионална помощ в България за подпомагане на инвестициите в производствени дейности на малки и средни предприятия (МСП) в райони с висока безработица. Първоначалната схема е одобрена от Комисията през март 2008 г. (№166/2007...

Европейската комисия одобрява мярка в размер на 26.5 милиона евро за спешна подкрепа за ликвидността на българските пощи

16 Май 2023

Европейската комисия е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 26.5 млн. евро (50 млн. лева) за предоставяне на спешна подкрепа за ликвидността на „Български пощи“ ЕАД („Български пощи“). „Български пощи“ е държавно дружество, което предоставя универсални пощенски услуг...

Изявление на председателя Фон дер Лайен относно оставката на комисар Мария Габриел

16 Май 2023

Комисар Мария Габриел ме информира, че днес тя ще се яви пред президента на Република България, за да получи институционален мандат за сформиране на правителство. Поради това тя подаде оставка като член на колегиума на членовете на Комисията. Приех оставката ѝ. Бих искала да благодаря на Мария Габриел за нейната служба като комисар по въпроси...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>