Седмица на Европейската гражданска инициатива

09 Ноември 2020

 Понеделник 16 - петък 20 ноември - Тази година седмицата на Европейската гражданска инициатива ще протече онлайн https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative/european-citizens-initiative-week-2020-nov-16_bg  Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уник...

Европейска седмица на професионалните умения 2020г.

09 Ноември 2020

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. ще се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември 2020 г. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС. С насто...

Втора вълна на коронавируса: Европейската комисия предприема допълнителни действия за засилване на мерките за готовност и реакция в целия

28 Октомври 2020

Европейската комисия представя нов набор от действия за ограничаване на разпространението на коронавируса, спасяването на човешки живот и засилване на устойчивостта на вътрешния пазар. По-конкретно мерките имат за цел по-добро разбиране на разпространението на вируса и ефективността на реакцията, увеличаване броя на извършваните тестове, по-активно...

Комисар Мария Габриел: Европа се нуждае от повече млади хора, избиращи образование в науката и технологиите

28 Октомври 2020

Европейски център за цифрово образование ще координира национални политики и насърчава обмен на добри практики „Бъдещето принадлежи на технологиите и на иновативните млади хора. Уменията и образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) са движеща сила на конкурентоспособността и устойчивостта на Европа...

Последно проучване на Евробарометър: Икономическото положение е основен повод за безпокойство сред гражданите на ЕС

27 Октомври 2020

В смутни времена, белязани от пандемията от коронавирус, доверието в ЕС остава стабилно и европейците вярват, че в бъдеще ЕС ще вземе правилните решения в отговор на пандемията. В публикуваното днес ново проучване „Стандартен Евробарометър“ европейските граждани определят икономическото положение, състоянието на публичните финанси на дъ...

Световен ден на храните 16 октомври 2020

15 Октомври 2020

   Храните, които купуваме, потребяваме, а понякога и пилеем, имат отражение върху поминъка на много хора и върху това как изглежда светът около нас. Затова тази година Организацията по прехраната и земеделието на ООН посвещава деня на производителите на храни.  Какво можем да направим всички ние, за да помогнем на хората, ...

Европейската комисия приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда

15 Октомври 2020

Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите. Стратегията е първата стъпка към постигането на амбицията за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда, обявена в Европейския зелен пакт. Стратегията ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще повиши защитата на човешкото з...

Нова енергийна политика на ЕС за изграждане на неутрална по отношение на климата Европа

15 Октомври 2020

Европейската комисия прие серия от предложения и доклади свързани с енергийната политика, които са от съществено значение за осъществяване на целите на Европейския зелен пакт, за постигане на неутралност по отношение на климата към 2050 г. и за реализиране на повишените амбиции за намаляване на парниковите газове към 2030 г. Комисията публикува ...

Изявление на Европейската комисия относно координирането на мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз

13 Октомври 2020

След предложението на Европейската комисия от 4 септември 2020 г. министрите от ЕС постигнаха споразумение за повече яснота и предсказуемост относно мерките за ограничаване на свободното движение поради пандемията от коронавирус. Комисията приветства неговото приемане от Съвета и направи следното изявление: „Правото ни да се движим свободн...

Мерки на политиката на сближаване на ЕС в отговор на кризата с коронавируса

13 Октомври 2020

Европейската комисия обявява  първите предварителни резултати от изпълнението на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс. От началото на кризата и благодарение на гъвкавостта, въведена в политиката на сближаване, ЕС мобилизира над 13 милиарда евро под формата н...

ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро в подкрепа на секторите култура и творчество в България

07 Октомври 2020

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро, благодарение на което банката ще може да увеличи кредитирането за българските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура и творчество. Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа Е...

Европейската седмица на професионалните умения 2020

29 Септември 2020

European Vocational Skills Week 2020 09-13 November 2020 #DiscoverYourTalent #EUVocationalSkills Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, по време на което местни, регионални или национални организации демонстрират най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО) - сектор, способен да даде възможност на всичк...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>