Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 8,4 милиона евро в подкрепа на туроператорите

28 Май 2021

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 8,4 милиона евро (16,5 милиона лева) в подкрепа на туроператорите, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства и ще бъде използвана от бенефициерите за ...

Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни

28 Май 2021

Европейската комисия официално потвърди днес, че Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни. Европейската прокуратура отговаря за провеждането на наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на ЕС. Това е първата наднационална прокуратура. Тя разследва и преследва по наказателен ред следните видове изм...

Европейската комисия представя насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

28 Май 2021

Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията. В тях се излагат очакванията на Комисията, призовава се за по-големи ангажименти от страна на подписалите го страни и се предвижд...

Европейската комисия отпуска 511 милиона евро за България по линия на SURE

28 Май 2021

Европейската комисия отпусна 14,137 млрд. евро на 12 държави – членки на ЕС в рамките на седмия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Като част от днешните операции Белгия получи 2 милиарда евро, България – 511 милиона евро, Кипър – 124 милиона евро, Гърция – 2,54 милиарда евро, Испания – 3,37 ми...

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по предложението на Европейската комисия

28 Май 2021

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента, уреждащ цифровия сертификат на ЕС за COVID. Това означава, че сертификатът е на път да бъде готов в края на юни, както е планирано. Споразумението беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението...

Политика на сближаване на ЕС: 173,6 млн. евро за България за справяне със социалното и икономическото въздействие на кризата с коронавируса

28 Май 2021

Европейската комисия одобри общо 367,4 млн. евро за България, Естония и Германия в рамките на REACT-EU, в подкрепа на устойчивостта на пазара на труда, работните места, МСП и семействата с ниски доходи, както и за създаване на съобразени с бъдещето основи за екологичния и цифровия преход и за устойчиво социално-икономическо възстановяване. В Бъл...

Европейската комисия предлага нова амбициозна програма за данъчно облагане на предприятията

28 Май 2021

Европейската комисия прие Съобщение относно данъчното облагане на предприятията през 21-ви век с цел насърчаване на стабилна, ефикасна и справедлива система за данъчно облагане на предприятията в Европейския съюз. В него се излага както дългосрочна, така и краткосрочна визия в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и за г...

Мария Габриел обяви конкурса за Новата европейска награда „Баухаус“ 2021 г.

17 Май 2021

„Инициативата „Нов европейски Баухаус“ има за цел да превърне Европейската зелена сделка в културен, икономически и екологичен проект. Тя обединява идеите на творците, инженерите, учените, архитектите, дизайнерите и таланта на младите хора, с цел по-добра среда за живеене. Първият конкурс за европейски награди „Баухаус&ldquo...

Евробарометър: здравеопазването и икономиката са най-важните проблеми за решаване в ЕС според българските граждани

17 Май 2021

Доверието на българските граждани в Европейския съюз отбелязва ръст спрямо лятото на 2020 г. и вече е 53%, докато средноевропейското равнище е 49 на сто. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 94 – Зима 2020-2021 в частта му за България. Традиционно, доверието към институциите на ЕС сред българските граждани е ...

Актуализиране на промишлената стратегия на ЕС за 2020 г

17 Май 2021

Европейската комисия актуализира промишлената стратегия на ЕС, за да гарантира, че новите обстоятелства след кризата с COVID-19 са взети изцяло под внимание, и за да подпомогне прехода към по-устойчива, цифрова, адаптивна и конкурентоспособна в световен мащаб икономика. С актуализираната стратегия се предлагат нови мерки за засилване на ада...

„България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“ Кампания в подкрепа на ваксинирането

17 Май 2021

Представителството на Европейската комисия в България започва мащабна кампания за насърчаване на ваксинирането срещу COVID-19 „България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“. Тя допълва усилията на българските здравни власти при информирането на гражданите за ползите от имунизирането срещу коронавирус и се...

Пролетна икономическа прогноза от 2021 г.

17 Май 2021

Според пролетната икономическа прогноза за 2021 г. икономиката на ЕС ще нарасне с 4,2 % през 2021 г. и с 4,4 % през 2022 г. Това представлява значително подобрение на перспективите за растеж в сравнение с икономическата прогноза от зимата на 2021 г., която Европейската комисия представи през февруари. Темповете на растеж ще прод...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>