Европейското пространство за образование вече е достъпно чрез единен портал за информация

25 Януари 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви  старта на новия онлайн портал посветен на Европейското пространство за образование. Той събира инициативите и дейностите в областта на образованието и обучението в Европейския съюз на едно място. „Създаваме нов портал на Европейското образователно пространство за всички - учащи, преподавате...

Обществена консултация относно Европейски законодателен акт за свободата на медиите

25 Януари 2022

Европейската комисия публикува открита обществена консултация относно предстоящия Европейски законодателен акт за свободата на медиите – знаменателна инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2021 г. за запазване на плурализма и независимостта на медиите на ...

DiscoverEU: повече от 60 000 карти за пътуване за млади европейци

25 Януари 2022

Европейската комисия обяви резултатите от последния кръг на DiscoverEU, който бе обявен през октомври 2021 г.: 60 950 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа. Спечелилите ще пътуват самостоятелно или в група от максимум пет души между март 2022 г. и февруари 2023 г. в продължение на до 30 дни. В съответствие с Европейс...

Нов PCR тест открива варианта „Омикрон“

22 Декември 2021

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия успешно потвърди валидността на предложения от него специфичен метод за откриване на варианта „Омикрон“ на коронавируса. С този метод лабораториите могат да използват обикновени PCR тестове за откриване и идентифициране на „Омикрон“, без да е необходимо скъпо и...

Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

22 Декември 2021

Европейската комисия представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглероднит...

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Комисията приема задължителен срок от девет месеца за валидност на сертификатите за ваксинация

21 Декември 2021

Комисията прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължа...

Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

21 Декември 2021

През първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери в ЕС, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, да намали емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на техните цели в областт...

Над милиард евро за цифрова свързаност на Европа до 2023 г.

21 Декември 2021

Европейската комисия прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Цифрови технологии), в която се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години. За тези действия е отпуснато фи...

„Еразъм+“: Успех през 2020 г. въпреки ограниченията

21 Декември 2021

Публикуваният днес годишен доклад за „Еразъм+“ за 2020 г. показва, че въпреки пандемията от COVID-19, през миналата година програмата е подпомогнала почти 640 000 преживявания в учебна среда в чужбина и е предоставила финансиране на 20 400 проекта и 126 900 организации. Внезапното преминаване към онлайн ...

NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

21 Декември 2021

Днес Европейската комисия задейства публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост. Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин с...

Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

15 Декември 2021

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата наБългария за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2...

Европейската година на младежта 2022г. e възможност за силна подкрепа за младите хора

15 Декември 2021

Европейският парламент одобри 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта. Инициативата, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември, се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел. „Младите хора усетиха много силно негативното влияние на COVID-19 – от пр...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>