Нови насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

17 Септември 2020

Европейската комисия определи стратегически насоки за функционирането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) - главният инструмент за възстановяване от кризата с коронавируса, който стои в основата на новия бюджетен план на ЕС NextGenerationEU. Насоките са публикувани в новата Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. От механи...

Започва Европейската седмица на мобилността

16 Септември 2020

От днес, 16 септември, започва 19-тото издание на Европейска седмица на мобилността, ежегодната кампания на Европейската комисия за насърчаване на чиста и устойчива градска мобилност. В периода 16 - 22 септември в кампанията ще се включат хиляди градове от над 40 държави, които ще организират събития с фокус върху мобилността с нулеви емисии. Сред ...

Реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент

16 Септември 2020

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе своята първа реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент днес, 16 септември. Освен отчет за постигнатото по приоритетите на Комисията от началото на мандата, в речта се очаква председателят да очертае предстоящата работа през следващите месеци и да посочи как Комисия...

Доклад на Европейската агенция за околна среда

08 Септември 2020

Заболеваемостта в европейските страни може в значителна степен да се обясни със замърсяването на околната среда в резултат на човешката дейност, се казва в новия доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕЕА) „Здрава околна среда, здрав живот: как околната среда въздейства върху здравето и благосъстоянието в Европа“. В доклада,...

Повишаване сигурността на доставките на суровини в Европа

03 Септември 2020

Европейската комисия представи план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г. В плана за действие се предлагат действ...

В сила са нови правила за по-чисти автомобили

03 Септември 2020

Регламентът на ЕС относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства ще започне да се прилага утре. Този приет през май 2018 г. нов регламент обновява и укрепва значително предишната система за одобряване на типа и надзор на пазара. Той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните...

Млади преводачи в училищата на ЕС —започна регистрацията за конкурса през 2020 г.

02 Септември 2020

Днес Европейската комисия обяви началото на своя ежегоден конкурс за превод за ученици от горния курс в цяла Европа — Juvenes Translatores. От обяд на 2 септември училища от всички държави — членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат учениците им да участват в конкурса наред с връстниците си от други държави ...

Под егидата на Европейската комисия започва викторината „Открий превода!“

02 Септември 2020

Днес започва онлайн играта ни ,,Открий превода!“, посветена на Европейския ден  на езиците 26 септември, която цели популяризирането на културното богатство на езиците на Европа и професията на преводача. Участниците трябва да отговорят на 18 въпроса от викторина чрез попълване на онлайн формуляр. Те ще влязат в ролята на преводачи, к...

Европейската комисия отправя призив за новаторски партньорства за реагиране и възстановяване между регионите на ЕС

11 Август 2020

Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят реакцията и възстановяването вследствие на пандемията от коронавируса. Целта на поканата е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите, които възникват вследствие на кризата, да развият...

„Награда за гражданска солидарност“

11 Август 2020

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) учредява „Награда за гражданска солидарност“ — изключително отличие с конкретна тема „Гражданското общество срещу COVID-19“, която тази година ще замени емблематичната му годишна награда за гражданското общество. Наградата за гражданска солидарност ще отличава твор...

Нова стратегия на ЕС за Съюз на сигурност 2020-2025

11 Август 2020

Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г. В стратегията се определят инструментите и мерките, с които да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и по...

Спазване на правото на ЕС от държавите членки през 2019

11 Август 2020

Публикуваният годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от държавите членки резултати в различни области на политиката. Броят на висящи...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>