Доклад за напредъка на държавите за присъединяване към еврозоната

Европейската комисия публикува своя Доклад за конвергенцията за 2024 г., в който представя оценка на напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. Докладът обхваща България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, които са правно задължени да приемат еврото.

Според заключенията в доклада шестте страни показват смесени резултати по отношение на номиналната конвергенция. Понастоящем нито една от тези държави не отговаря на всички критерии за присъединяване към еврозоната.

България е единствената страна, която изпълнява всички критерии, с изключение на един, и в която националното законодателство може да се смята за съвместимо с правилата на Икономическия и паричен съюз.

Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис заяви: „България постигна значителен напредък по пътя си към присъединяване към еврозоната и изпълни три от четирите критерия. Това е забележимо постижение в трудна среда. Очакваме инфлацията да намалее през следващите месеци, което ще спомогне да се изпълни инфлационният критерий. Ще работим в тясно сътрудничество с България в подкрепа на присъединяването към еврозоната.“

Оценката на Комисията се допълва от Доклада за конвергенцията на Европейската централна банка, който също се публикува днес.

Според последното проучване на Евробарометър, също оповестено днес, 59% от гражданите в държавите членки извън еврозоната смятат, че общата валута е оказала положително въздействие върху страните, които вече я използват. Мнозинството анкетирани смятат, че въвеждането на еврото би имало положителни последици за собствената им страна (53%) и за тях лично (56%).

58% от респондентите подкрепят въвеждането на еврото от страната им. Подкрепата е особено изразена в Румъния (77%) и Унгария (76%), следвана от Швеция (55%), Чехия (49%), България (49%) и Полша (47%). Подкрепата се е увеличила най-много в Чехия – с 6 пункта в сравнение с миналата година.

България е страната, в която по-голям дял от гражданите (71%) смятат, че еврото ще бъде въведено в рамките на пет години. 64% от българите смятат, че въвеждането на еврото ще увеличи цените, а същевременно 44% – което представлява увеличение с 2 пункта – смятат, че въвеждането на еврото ще има положителен ефект за България.