Европейската комисия предлага ключови действия за единен фронт за борба с COVID-19

20 Януари 2021

Дни преди срещата на европейските лидери относно координирания отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейската комисия определи редица действия, необходими за засилване на борбата с пандемията. В съобщение, прието днес, тя призовава държавите членки да ускорят въвеждането на ваксинацията в целия ЕС. До март 2021 г. най-малко 80 % от х...

Повече сила и устойчивост на европейската икономическа и финансова система

20 Януари 2021

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоя...

Европейската комисия подкрепя увеличаване на събирането на кръвна плазма за възстановяване от COVID-19 в България

12 Януари 2021

Европейската комисия подбра 24 проекта, които ще изградят нови или ще разширят съществуващите програми за събиране на плазма от донори, възстановени от COVID-19. Даренията от плазма ще се използват за лечение на пациенти, страдащи от заболяването. Тези безвъзмездни средства се отпускат, след като през юли миналата година беше изпратена покана до...

Важна стъпка към окончателното приемане на Механизма за възстановяване и устойчивост

18 Декември 2020

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно Механизма за възстановяване и устойчивост.   Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от настоящата криза. Той ще предост...

Европейският парламент одобри седемгодишния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

18 Декември 2020

- Гласуването потвърждава споразумението постигнато на Европейския съвет; - Евродепутатите договориха големи допълнителни средства за водещи програми на ЕС за здравеопазването, Хоризонт (научни изследвания), Еразъм+, в полза на гражданите на ЕС; - Договорена правнообвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на приходи на ЕС; - Засилв...

Демократичната опозиция в Беларус получава наградата „Сахаров“ за 2020 г.

18 Декември 2020

Наградата „Сахаров“ за 2020 г. за свобода на мисълта беше приета от Координационния съвет - инициатива на смели жени и лица от политиката и гражданското общество. По време на церемонията в Брюксел председателят Сасоли се обърна към опозиционните лидери: „Целият свят е наясно с това, което се случва в Беларус. Виждаме вашия кура...

Мерки за справяне с необслужваните кредити по време на пандемията

18 Декември 2020

Европейската комисия представи стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса. Стратегията има за цел да гарантира, че домакинствата и предприятията в ЕС продължават да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата. Банките играят ...

Европейският парламент одобри механизма за условност, свързан с върховенството на закона, в законодателство с обвързващ характер

18 Декември 2020

Евродепутатите одобриха регламента за защита на средствата на ЕС от злоупотреби от страна на правителствата на държавите от ЕС, които нарушават принципите на правовата държава. Съгласно новия регламент плащанията от бюджета на ЕС могат да бъдат задържани от държави, в които установените нарушения на принципите на правовата държава излагат на рис...

Европа, подготвена за цифровата ера, с нови регулации на интернет платформите

18 Декември 2020

Европейската комисия предложи амбициозна реформа на цифровото пространство, цялостен набор от нови правила за цифровите услуги, включително социалните медии, онлайн местата за търговия, и други онлайн платформи, функциониращи в Европейския съюз: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари. Новите правила ще защи...

С бюджет от 95,5 милиарда евро „Хоризонт Европа“ става най-мащабната в света програма за наука и иновации

15 Декември 2020

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС, председателстван от Германия, постигнаха историческо споразумение за новата рамкова програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“. Договореният бюджет от комисар Габриел е 95,5 милиарда евро, което превръща „Хоризонт Европа“ във водещата в свет...

ЕС инвестира допълнително за суперкомпютри от световна класа в България

15 Декември 2020

Днес Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии обявява подписването на договор на стойност 11,5 милиона евро за нова суперкомпютърна система в България. Тя ще може да разполага с повече от 4,4 петафлопса и ще бъде разположена в София Тех Парк. Приложения за неговото използване са например за точна оценка на ...

С безпрецедентен бюджет от 26 милиарда евро новата програма „Еразъм+“ цели включването в проекти на нови 10 милиона европейски граждани

15 Декември 2020

Виртуална мобилност, подкрепа за професионалното образование и иновациите в преподаването са сред новостите в програмата „Програма „Еразъм+" е европейски успех, който доказа своята добавена стойност в продължение на повече от 3 десетилетия. Успяхме да постигнем политическо споразумение за най-големия бюджет – 26 милиарда евр...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>