Да комуникираме Европа в партньорство ! - втора онлайн среща

17 Септември 2021

Темата на втората онлайн среща бе "Политики и инициативи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и различни европейски мрежи, свързани с диалога за бъдещето на Европа". Наши презентатори бяха г-н Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България, г-жа Елисавета Симеонова - Началник на отдел &bd...

Нов европейски Баухаус: нови действия и възможности за финансиране

15 Септември 2021

Европейската комисия прие съобщение, с което се полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус. Тя включва редица политически действия и възможности за финансиране. Проектът цели да ускори преобразуването на различни икономически сектори като строителството и текстилната промишленост, за да даде достъп на всички граждани до стоки — ...

Европейската комисия предлага план за постигане на цифровата трансформация на ЕС до 2030 г.

15 Септември 2021

Европейската комисия предложи Курс за цифровото десетилетие — конкретен план за осъществяване на цифровата трансформация на нашето общество и икономика до 2030 г. Предложеният Курс за цифровото десетилетие ще съдържа практични решения за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии до 2030 г. Създава се рамка за ...

Европейският парламент набира кандидатури за училища посланици за 2021/2022 г.

13 Септември 2021

От днес до 30 септември Европейският парламент набира кандидатури от училища, които желаят да се включат в образователната му програма, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, през учебната 2021 – 2022 г.   За шеста поредна година Европейският парламент продължава прилагането на своята образователна ини...

Преди речта за състоянието на ЕС: Европейската комисия публикува преглед на резултатите от изминалата година

10 Септември 2021

В навечерието на речта на председателя Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза на 15 септември, днес Европейската комисия представя преглед на нейната работа и успехите ѝ през годината. Публикацията е достъпна на всички езици на ЕС и описва мерките, предприети за справяне с пандемията и за изпълнение на политическите приоритети на Комисият...

Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи

02 Септември 2021

Средните училища във всички страни от ЕС могат да започнат да се записват в ежегодния конкурс по превод на Европейската комисия Juvenes Translatores. От обяд (централноевропейско време) на 2 септември училищата могат да регистрират онлайн своите ученици, за да се състезават с техни връстници в ЕС. Тази година темата на текстовете,...

Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители

01 Септември 2021

С началото на новата учебна година за милиони ученици и учители в Европа Европейската комисия продължава да ги подкрепя с множество инициативи. Пандемията от коронавирус показа, че училищата са способни на иновации, но също така очерта значителни трудности при адаптирането и осигуряването на качествено и приобщаващо образование за всички учащи....

Европейска гражданска инициативата относно рециклирането на пластмасови бутилки

25 Август 2021

Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“. Организаторите на инициативата призовават Комисията да представи предложение за: въвежд...

Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

12 Август 2021

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU за общо 2,7 милиарда евро. В България ОП „Конкурентоспособност и иновации“ по ЕФРР получава допълнителни ...

ЕС продължава да мобилизира помощ за борба с горските пожари

12 Август 2021

Механизмът на ЕС за гражданска защита продължава да предоставя подкрепа за подпомагане на борбата с безпрецедентните горски пожари в Гърция и останалата част от Средиземноморието. По искане на Гърция, Северна Македония, Албания, Италия и Турция Европейският съюз вече помогна за мобилизирането на 14 противопожарни самолета, 3 хеликоптера, около 1 30...

Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

12 Август 2021

Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът „смесено обучение“ във формалното образование и обучение се използва, когато училище, преподавател или учащ възприемат повече от един подход в учебния процес....

Покани за представяне на предложения в подкрепа на информационните медии и публичната сфера в ЕС

12 Август 2021

Европейската комисия публикува четири нови покани за представяне на предложения, които целят стимулиране на динамична и разнообразна публична сфера и насърчаване на достъпа на гражданите до надеждна информация в ЕС. Едната покана ще подкрепи многоезично медийно съдържание по въпроси, свързани с ЕС чрез цифрови платформи, а друга - цели да се ув...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>