Европейската комисия приветства присъединяването на България и Хърватия към валутния механизъм II

13 Юли 2020

Европейската комисия приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II). Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз. Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент...

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

13 Юли 2020

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи във всички държави — членки на ЕС. Тазгодишното издание на информационното табло показва по-нататъшно подобрение на ефективността на...

Политика на сближаване

13 Юли 2020

Европейската комисия обяви подкрепата си за пет национални и регионални програми за пилотни иновативни начини за ангажиране на гражданите при вземането на решения за инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Управляващите органи от Испания, Полша, Италия, както и две програми по Interreg (Белгия — Нидерландия и България — Румъ...

Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

09 Юли 2020

„По време на пандемията ясно се очертаха редица трудности пред европейските образователни системи. Сред тях са разликите в свързаността и инфраструктурата, в достъпа до качествено дистанционно обучение,  недостигът на цифрови умения за електронно обучение. За да отговорим на тези предизвикателства, трябва да съвместно да изградим нашата ...

Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

09 Юли 2020

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в прогнозата на Европейската комисия...

Защита на потребителите: последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличават

09 Юли 2020

Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година...

Европейската комисия приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

09 Юли 2020

Европейската комисия прие допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от...

Европейската комисия изготвя планове за енергийна система на бъдещето и чисти водородни технологии

09 Юли 2020

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен секто...

Основни цифрови умения за 70% от европейските граждани в активна възраст до 2025 г.

01 Юли 2020

Европейското образователно пространство е в основата на новата програма за умения  Днес Европейската комисия публикува Европейската програма за умения, насочена към осигуряване на уменията и компетентностите на хората в активна възраст, необходими за бъдещите работни места. Тя се съсредоточава върху партньорството с държавите членки, бизнес...

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

01 Юли 2020

Комисията представя днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), коит...

Старт на инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“

01 Юли 2020

Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС.  Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. В основата на пакета от мерки стоят четири елемента, ...

Над 20 милиона евро подкрепа по линия на политиката на сближаване

25 Юни 2020

Европейската комисия прие преразпределянето на над 20 милиона евро от финансирането по линия на политиката на сближаване, за да засили реакцията на здравния сектор във връзка с епидемията от коронавирус. Благодарение на това финансиране българското Министерство на здравеопазването закупи ново медицинско оборудване от най-висок клас, животоспасяващи...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>