NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

15 Април 2021

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер д...

Борба с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия за засилване на сътрудничеството в целия ЕС

15 Април 2021

Европейската комисия представя днес нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвреме...

Изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно развитието на стратегията за ваксините

15 Април 2021

Пандемията от COVID-19 продължава да бъде сериозна заплаха за здравето и поминъка на хората. Ние сме в надпревара с времето. Колкото по-бързо постигнем целта си 70 % от възрастните в Европейския съюз да бъдат ваксинирани, толкова по-големи са шансовете за ограничаване на вируса. Добрата новина е: Ваксинирането се ускорява в цяла Европа! Към вчер...

Европейската комисия представя нова стратегия за борба с трафика на хора

15 Април 2021

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 ...

Мария Габриел: Творческият потенциал на регионите e ключов за осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“

15 Април 2021

„Днес поставяме началото на нова европейска мрежа за сътрудничество за успешно реализиране на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Тя обединява европейските  градове на иновациите и европейските столици на културата. Целта е обмен на добри практики и съвместни инициативи на местно ниво. Мрежата е отворена и към всички други...

Eвропейската комисия предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги заради пандемията

12 Април 2021

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които ЕС предоставя на държавите членки и гражданите по време на криза. Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:   диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно обо...

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС: ЛЮБИМИ МЕСТА В ЕВРОПА – СКОРО ОТНОВО ЩЕ СЪМ ТАМ

07 Април 2021

Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца и ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА към Търговско-промишлена палата – Враца       обявяват         Фотографски конкурс       на тема „ЛЮБИМИ МЕСТА В ЕВРОПА – СКОРО ОТНОВО Щ...

Европейската комисия одобрява изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори

01 Април 2021

Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съот...

Европейската комисия приветства влизането в сила на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“

01 Април 2021

Европейската комисия приветства влизането в сила  на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“. Програмата беше гласувана от Европейския парламент на 9 март и приета от Съвета на 17 март. Това бележи последната стъпка към предоставянето на 5,1 милиарда евро за укрепване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите...

Европейската комисия представя действия за стимулиране на биологичното производство

01 Април 2021

Европейската комисия представи план за действие за развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура. Планът ...

Европейската комисия укрепва механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19

01 Април 2021

Европейската комисия въведе принципите на реципрочност и пропорционалност като нови критерии, които трябва да се вземат предвид при разрешение на износ в рамките на механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19. Тази система значително подобри прозрачността на износа. Независимо от това все още не е постигната...

Нова процедура за улесняване и ускоряване на одобрението на адаптирани ваксини срещу вариантите на COVID-19

01 Април 2021

В рамките на Инкубатор HERA — новия европейски план за подготвеност за биологична отбрана срещу вариантите на COVID-19 — Европейската комисия днес представи незабавна мярка за ускоряване на процедурата за одобряване на адаптирани ваксини срещу COVID-19. Благодарение на предвидените разпоредби в приложимото законодателство на ЕС дружеств...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>