Нов PCR тест открива варианта „Омикрон“

22 Декември 2021

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия успешно потвърди валидността на предложения от него специфичен метод за откриване на варианта „Омикрон“ на коронавируса. С този метод лабораториите могат да използват обикновени PCR тестове за откриване и идентифициране на „Омикрон“, без да е необходимо скъпо и...

Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

22 Декември 2021

Европейската комисия представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглероднит...

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Комисията приема задължителен срок от девет месеца за валидност на сертификатите за ваксинация

21 Декември 2021

Комисията прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължа...

Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

21 Декември 2021

През първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери в ЕС, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, да намали емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на техните цели в областт...

Над милиард евро за цифрова свързаност на Европа до 2023 г.

21 Декември 2021

Европейската комисия прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Цифрови технологии), в която се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години. За тези действия е отпуснато фи...

„Еразъм+“: Успех през 2020 г. въпреки ограниченията

21 Декември 2021

Публикуваният днес годишен доклад за „Еразъм+“ за 2020 г. показва, че въпреки пандемията от COVID-19, през миналата година програмата е подпомогнала почти 640 000 преживявания в учебна среда в чужбина и е предоставила финансиране на 20 400 проекта и 126 900 организации. Внезапното преминаване към онлайн ...

NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

21 Декември 2021

Днес Европейската комисия задейства публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост. Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин с...

Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

15 Декември 2021

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата наБългария за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2...

Европейската година на младежта 2022г. e възможност за силна подкрепа за младите хора

15 Декември 2021

Европейският парламент одобри 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта. Инициативата, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември, се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел. „Младите хора усетиха много силно негативното влияние на COVID-19 – от пр...

Мария Габриел представи общоевропейски подход за признаването на микроквалификациите в образованието и обучението

15 Декември 2021

Българският еврокомисар представи в Брюксел още една своя инициатива - предложение за Препоръка на Съвета относно европейски подход към микроквалификациите за учене през целия живот. Все по-голям брой хора се налага да актуализират своите знания и умения, за да се адаптират към нуждите на бързо променящия пазар на труда. „Екологичният и ци...

Европейската комисия приветства политическото споразумение относно роумингa

15 Декември 2021

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки по новия регламент относно роуминга. Новият регламент ще удължи до 2032 г. съществуващата система, според която на гражданите не могат да бъдат налагани допълнителни такси за повиквания или данни, използвани по време на пътуване в ЕС, ...

Европейската комисия представя план за действие за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места

15 Декември 2021

Европейската комисия представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места, приноса си към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход. Организациите на социалната икономика са суб...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>