Действия в отговор на коронавируса: 511 млн. евро ЕС в подкрепа на българската икономика

26 Ноември 2020

Европейската комисия одобри изменение на българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, което позволява мобилизирането на 511 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, за да се помогне на българската икономика да се справи с неблагоприятните последици от кризата с коронавируса. Та...

Регионите и градовете са ключови в изграждането на иновативни регионални и местни общности

25 Ноември 2020

Българският еврокомисар Мария Габриел и председателят на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас обявиха днес разработения съвместен план за действие за следващите две години в областта на науката, иновациите, образованието и културата. Той изразява политическа воля чрез обединени действия на европейско, регионално и местно равнище да се постигн...

Външната дейност на Европейския съюз се насочва към правата на жените и равенството между половете

25 Ноември 2020

Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха амбициозни планове за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените в областта на външната дейност на Европейския съюз като цяло. Макар да бе постигнат значителен, но неравномерен напредък в утвържда...

План за действие за интеграция и приобщаване

24 Ноември 2020

Европейската комисия представя План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г. Той обръща внимание на преодоляването на пречките, които могат да възпрепятстват участието и приобщаването на хората от мигрантски произход в европейското общество — както новопристигнали мигранти, така и вече установени граждани. ...

Комисията предоставя 200 робота за дезинфекция на европейски болници

23 Ноември 2020

Като част от постоянните си усилия за справяне с разпространението на коронавируса и за предоставяне на необходимото оборудване на държавите членки, Европейската комисия закупи 200 робота за дезинфекция, които ще бъдат доставени на редица болници в Европа. Болници от повечето държави членки изразиха необходимост и интерес да приемат тези роботи,...

Политическо споразумение за REACT-EU

18 Ноември 2020

Европейската комисия приветства политическото споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU). Това е първото досие от политиката на сближаване, за което тристранните преговори са приключили,...

SURE осигурява още 14 млрд. евро на девет държави от ЕС

17 Ноември 2020

Европейската комисия отпусна 14 млрд. евро на девет държави от ЕС във втория транш от финансовата подкрепа за държавите членки по линия на SURE. Като част от днешните операции Хърватия получи 510 млн. евро, Кипър — 250 млн. евро, Гърция — 2 млрд. евро, Италия — 6,5 млрд. евро, Латвия — 120 млн. евро, Литва — 300 млн. е...

Европейската комисия стартира нова програма за потребителите

13 Ноември 2020

Европейската комисия стартира новата програма за потребителите, която ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Програмата очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателств...

Европейската комисия представя първата по рода си стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК в ЕС

12 Ноември 2020

Европейската комисия представи първата по рода си стратегия на ЕС за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, небинарните, интерсексуалните и куиър лица (ЛГБТИК), обявена от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2020 г. Въпреки че през последните години в ЕС беше постигнат на...

Образование и обучение: основни и цифрови умения, изключително важни за образованието, работата и живота

12 Ноември 2020

Европейската комисия публикува своя годишен Обзор на образованието и обучението. В Обзора се анализира как образованието и обучението се развиват в ЕС и в неговите държави членки. Тази година в Обзора за 2020 г. се поставя специален акцент върху преподаването и ученето в ерата на цифровите технологии. Коронавирусната криза онагледи значението на ци...

Изграждане на Европейски здравен съюз

11 Ноември 2020

Европейската комисия предприема първите стъпки към изграждането на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза.    Комисията излиза с набор от предложения за укрепване на рамката на ЕС за здравна сигурност и за засилване на ролята на ключови агенции на ЕС по отношение на по...

Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа

10 Ноември 2020

Европейската комисия приветства споразумението между Европейския парламент и държавите—членки на ЕС, в рамките на Съвета, относно следващия дългосрочен бюджет на Европа и временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU. След като бъде приет, пакетът от общо 1.8 трилиона евро ще бъде най-големият, финансиран някога от бюджета на ЕС. То...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>