Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

28 Май 2020

Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде в...

Инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще

19 Май 2020

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе трета видеоконференция с министрите на образованието на държавите-членки на ЕС, посветена на отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение. Дискутирани бяха ключови въпроси, свързани с отваряне на образовате...

Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа

14 Май 2020

Комисията представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след дългомесечно прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки. Насоките на Комисията целят да осигурят на гражданите възможност д...

Новият пакет на ЕК за справяне с кризата в агросектора

13 Май 2020

В сектора на млякото и млечните продукти помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах (ОМП), масло и някои видове сирена се предвижда в следните 3 регламента: Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена ...

Европейската комисия пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“ и кани експертите да се присъединят към нея

12 Май 2020

Европейската комисия пусна в действие платформата „Готови за бъдещето“ — експертна група на високо равнище, която ще помага на Комисията да опрости съществуващото законодателство на ЕС и да намали административната тежест за гражданите и предприятията. Тя също така ще допринесе да се осигури законодателство на ЕС, което продължава...

117 млн. евро за лечение и диагностициране по линия на Инициативата за иновативни лекарства

12 Май 2020

Европейската комисия обяви, че 8 големи научноизследователски проекта, насочени към разработката на терапии и диагностични средства за коронавируса, са избрани след приключването на ускорената процедура за представяне на предложения, обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства. За да могат повече високо...

Пролетна икономическа прогноза — 2020 г.

07 Май 2020

Пандемията от коронавирус представлява голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки социално-икономически последици. Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще се наблюдава рецесия от историческа величина. Предв...

COVID-19 Разграничаване на фактите от измислиците

04 Май 2020

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите: Вирусите не се интересуват от къде сте, нито от цвета на вашата кожа или какъв паспорт притежавате. В различните части на света хората се опитват да обвинят за болестта различни групи, като наричат вируса европейски, китайски или американски.  &...

COVID-19 Разграничаване на фактите от измислиците

04 Май 2020

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите:   Никой не използва кризата с коронавируса като претекст за налагане на масови ваксинации. За съжаление все още няма ваксина или лечение за коронавируса. ЕС вече мобилизира 140 млн. евро за изследвания за търсене на лечение и ваксина. Ва...

COVID-19 Разграничаване на фактите от измислиците

04 Май 2020

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите:   Всички сме изложени на риск от зараза с коронавируса. И младите, и възрастните хора рискуват да се заразят, когато пренебрегват официалните съвети. За момента няма ваксина срещу коронавируса и никой не е защитен от инфекция. Всеки има роля ...

COVID-19 Разграничаване на фактите от измислиците

04 Май 2020

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите: Няма връзка между коронавируса и 5G технологията. ЕС има най-високите стандарти за защита на потребителите в света. Затова можем да влезем в магазин и да сме спокойни по отношение на продуктите, които купуваме. 5G отговаря на тези невероятно високи с...

COVID-19 Разграничаване на фактите от измислиците

04 Май 2020

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите:   Въпреки че ЕС се стреми да си сътрудничи и да работи конструктивно със своите съседи, винаги ще разкриваме вредната дезинформация и нейните източници. Дезинформацията пречи на способността ви да вземате добри решения. Често това става, като...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>