Европейската комисия изготвя планове за енергийна система на бъдещето и чисти водородни технологии

09 Юли 2020

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен секто...

Основни цифрови умения за 70% от европейските граждани в активна възраст до 2025 г.

01 Юли 2020

Европейското образователно пространство е в основата на новата програма за умения  Днес Европейската комисия публикува Европейската програма за умения, насочена към осигуряване на уменията и компетентностите на хората в активна възраст, необходими за бъдещите работни места. Тя се съсредоточава върху партньорството с държавите членки, бизнес...

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

01 Юли 2020

Комисията представя днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), коит...

Старт на инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“

01 Юли 2020

Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС.  Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. В основата на пакета от мерки стоят четири елемента, ...

Над 20 милиона евро подкрепа по линия на политиката на сближаване

25 Юни 2020

Европейската комисия прие преразпределянето на над 20 милиона евро от финансирането по линия на политиката на сближаване, за да засили реакцията на здравния сектор във връзка с епидемията от коронавирус. Благодарение на това финансиране българското Министерство на здравеопазването закупи ново медицинско оборудване от най-висок клас, животоспасяващи...

Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си

25 Юни 2020

Преговарящите страни от Парламента и Съвета постигнаха споразумение относно първите общоевропейски правила за колективна защита. Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни ...

Бюджетът на ЕС за 2021 г.- насочен към възстановяването на Европа

25 Юни 2020

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU — временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизи...

Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните

25 Юни 2020

Европейската комисия публикува доклад за оценка на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) малко повече от две години след влизането му в сила. Докладът показва, че ОРЗД е постигнал повечето от своите цели, най-вече като е осигурил силен набор от приложими права за гражданите и е създал нова европейска система за управление и правоприлаг...

Глобални действия срещу коронавируса: среща на върха на световните лидери и концерт на 27 юни

22 Юни 2020

Кампанията под надслов Глобална цел: обединени за нашето бъдеще, стартирана на 28 май от Европейската комисия и международната организация за застъпничество „Гражданин на света“ (Global Citizen), ще завърши със световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения и концерт в събота, 27 юни. Целта е да се мобилизира допълнит...

Обществена консултация относно нов план за цифровото образование

19 Юни 2020

Европейската комисия дава началото на открита обществена консултация в целия ЕС относно предстоящия план за действие в областта на цифровото образование. Целта е опитът на Съюза в областта на образованието и обучението по време на кризата, породена от коронавируса, да бъде отразен в новия план. „Поради пандемията от COVID-19 станахме свиде...

ЕС финансира транспортирането на медицински стоки до България

19 Юни 2020

Над седем тона лични предпазни средства бяха успешно доставени в България благодарение на пилотна транспорта операция на Европейския съюз. Товарът съдържа над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи са покрити от бюджета на Съюза. Инструментът за спешна подкрепа помага за доставянето на жизненоважно медицинско обо...

Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар

19 Юни 2020

Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар Сега Комисията търси мненията и приноса на всички заинтересовани страни относно вариантите, посочени в Бялата книга. Обществената консултация, която ще бъде отворена до 23 септември 2020 г., ще помог...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>