Прекратяване на разхитителното опаковане, увеличаване на повторната употреба и рециклирането, сертифициране на поглъщането на въглерод

02 Декември 2022

Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки европеец генерира годишно почти 180 kg отпадъци от опаковки и без предприемане на действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат...

Първи доклад относно подготвеността в областта на здравеопазването

02 Декември 2022

Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-специално върху медицинските мерки за противодействие. Във връзка с това се използ...

Качеството на инвестициите е основната цел на европейската лаборатория за инвестиции в образованието

02 Декември 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието. Комисар Габриел представи новата инициатива в Брюксел по време на Съвета на министрите на ЕС по образование. Целта на лабораторията е да подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия в образованието и ...

Европейски стълб на социалните права – преглед на изпълнението пет години по-късно

28 Ноември 2022

Изминаха пет години, откакто Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права на Социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 г. Днес, по време на първия Европейски форум за заетостта и социалните права, ЕС прави преглед на постигнатия напредък и гледа към бъдещето. Досега Европейск...

Доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование

28 Ноември 2022

Европейската комисия одобри своя доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование. В доклада се прави преглед на текущите инициативи на ЕС и тенденциите във връзка с напредъка към постигането на целите на равнище ЕС в областта на образованието и обучението, като също така се набелязват задачите с оглед на междинната ц...

Координация на икономическите политики

28 Ноември 2022

Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза. Бързите и добре координирани политиче...

Обявена е поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г.

28 Ноември 2022

Европейската комисия даде ход на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+“ увеличава подкрепата си за приобщаването, активното гражданство и демократичното участие, както и за екологичната и цифровата трансформация в ЕС и в международен план....

Влизат в сила важни правила за онлайн платформите

17 Ноември 2022

Със Законодателния акт за цифровите услуги днес влиза в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички цифрови услуги, посредством които потребителите закупуват стоки и ползват услуги или съдържание. С него се създават всеобхватни нови ...

Едва половината европейци знаят, че антибиотиците не са ефективни срещу вируси

17 Ноември 2022

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, съдържа преглед на отношението на европейците към антибиотиците. В навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, проучването на антимикробната резистентност показа, че 23 % от респондентите са вземали антибиотици през последната година, което е най-ниската цифра от...

Първо годишно събитие по Плана за възстановяване и устойчивост на България

11 Ноември 2022

На 14 и 15 ноември в София ще има мисия на Работната група за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия. Начело на делегацията ще бъде г-жа Селин Гауер, генерален директор и ръководител на Работната група. Ще бъдат проведени срещи с президента Румен Радев, със служебния заместник министър-председател по управление на европейските сре...

Европейската комисия одобри първото искане на България за отпускане на 1,37 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

07 Ноември 2022

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), който е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU. На 31 август 2022 г. България представи на Комисията искане за ...

Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023

03 Ноември 2022

Отворено за подаване до 25 ноември: Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023 г. Европейските награди за наследство / наградите Europa Nostra 2023 са отворени за кандидатстване! Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и м...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>