Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 15,3 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор

25 Януари 2022

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да...

Безопасност на храните: забрана на титанов диоксид като добавка в храните

25 Януари 2022

Европейската комисия прие забрана за употребата на титанов диоксид като добавка в храните (E171). Забраната ще се прилага след шестмесечен преходен период. Това означава, че от това лято тази добавка вече не следва да се добавя към хранителните продукти. Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, з...

385 милиона евро в подкрепа на секторите на културата и творчеството през тази година

25 Януари 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви работната програма за 2022 г. по „Творческа Европа“. През идните седмици предстои публикуването на поканите за представяне на проектни предложения. „Културата и творчеството имат силно социално и икономическо измерение. Те генерират около 4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 милиона рабо...

Европейското пространство за образование вече е достъпно чрез единен портал за информация

25 Януари 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви  старта на новия онлайн портал посветен на Европейското пространство за образование. Той събира инициативите и дейностите в областта на образованието и обучението в Европейския съюз на едно място. „Създаваме нов портал на Европейското образователно пространство за всички - учащи, преподавате...

Обществена консултация относно Европейски законодателен акт за свободата на медиите

25 Януари 2022

Европейската комисия публикува открита обществена консултация относно предстоящия Европейски законодателен акт за свободата на медиите – знаменателна инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2021 г. за запазване на плурализма и независимостта на медиите на ...

DiscoverEU: повече от 60 000 карти за пътуване за млади европейци

25 Януари 2022

Европейската комисия обяви резултатите от последния кръг на DiscoverEU, който бе обявен през октомври 2021 г.: 60 950 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа. Спечелилите ще пътуват самостоятелно или в група от максимум пет души между март 2022 г. и февруари 2023 г. в продължение на до 30 дни. В съответствие с Европейс...

Нов PCR тест открива варианта „Омикрон“

22 Декември 2021

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия успешно потвърди валидността на предложения от него специфичен метод за откриване на варианта „Омикрон“ на коронавируса. С този метод лабораториите могат да използват обикновени PCR тестове за откриване и идентифициране на „Омикрон“, без да е необходимо скъпо и...

Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

22 Декември 2021

Европейската комисия представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглероднит...

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Комисията приема задължителен срок от девет месеца за валидност на сертификатите за ваксинация

21 Декември 2021

Комисията прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължа...

Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

21 Декември 2021

През първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери в ЕС, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, да намали емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на техните цели в областт...

Над милиард евро за цифрова свързаност на Европа до 2023 г.

21 Декември 2021

Европейската комисия прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Цифрови технологии), в която се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години. За тези действия е отпуснато фи...

„Еразъм+“: Успех през 2020 г. въпреки ограниченията

21 Декември 2021

Публикуваният днес годишен доклад за „Еразъм+“ за 2020 г. показва, че въпреки пандемията от COVID-19, през миналата година програмата е подпомогнала почти 640 000 преживявания в учебна среда в чужбина и е предоставила финансиране на 20 400 проекта и 126 900 организации. Внезапното преминаване към онлайн ...