NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

21 Декември 2021

Днес Европейската комисия задейства публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост. Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин с...

Одобрена е картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

15 Декември 2021

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата наБългария за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ. Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2...

Европейската година на младежта 2022г. e възможност за силна подкрепа за младите хора

15 Декември 2021

Европейският парламент одобри 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта. Инициативата, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември, се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел. „Младите хора усетиха много силно негативното влияние на COVID-19 – от пр...

Мария Габриел представи общоевропейски подход за признаването на микроквалификациите в образованието и обучението

15 Декември 2021

Българският еврокомисар представи в Брюксел още една своя инициатива - предложение за Препоръка на Съвета относно европейски подход към микроквалификациите за учене през целия живот. Все по-голям брой хора се налага да актуализират своите знания и умения, за да се адаптират към нуждите на бързо променящия пазар на труда. „Екологичният и ци...

Европейската комисия приветства политическото споразумение относно роумингa

15 Декември 2021

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки по новия регламент относно роуминга. Новият регламент ще удължи до 2032 г. съществуващата система, според която на гражданите не могат да бъдат налагани допълнителни такси за повиквания или данни, използвани по време на пътуване в ЕС, ...

Европейската комисия представя план за действие за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места

15 Декември 2021

Европейската комисия представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места, приноса си към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход. Организациите на социалната икономика са суб...

Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

15 Декември 2021

Европейската комисия предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, полицейските сл...

Европейската комисия приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта

15 Декември 2021

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, за обявяване на 2022 г. за Европейска година на младежта. След съобщението на председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г., че 2022 г. следва да бъде „година, посветена на стойността на младите хора, които са...

Нови правила за ставките на ДДС предлагат по-голяма гъвкавост на държавите членки

15 Декември 2021

Европейската комисия приветства постигнатото споразумение между финансовите министри на ЕС за актуализация на съществуващите правила за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС) за стоки и услуги. Новите правила ще дадат на правителствата по-голяма гъвкавост по отношение на ставките, които могат да прилагат, и ще гарантират равно трет...

Европейската комисия одобрява увеличение на капитала на Фонда на фондовете в размер на 11,2 млн. евро

15 Декември 2021

Европейската комисия одобри увеличение на капитала на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) в размер на 11,2 млн. евро (21,9 млн. лева), поискано от българската държава. ФМФИБ ще инвестира помощта, получена чрез увеличаване на капитала, на свой риск, за да издава гаранции по заеми, отпуснати от финансови посредници на малки и ср...

Европейската комисия проправя пътя за по-нататъшна цифровизация на правосъдните системи на ЕС

15 Декември 2021

Европейската комисия прие няколко инициативи за цифровизиране на правосъдните системи в ЕС, за да станат те по-достъпни и по-ефективни. Основната цел на мерките е цифровите комуникационни канали да започнат да се използват по подразбиране при трансгранични съдебни дела, като по този начин се изпълни на практика един от приоритетите, определени...

75 източника на европейско финансиране за културата на едно място - мисията възможна

15 Декември 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел представи в Брюксел новата си инициатива посветена на културните и творческите сектори – платформата CulturEU. Заедно с твореца и дизайнер Едуар Вермьолен в ателието на основаната от него елитна модна къща „Натан“ тя привлече вниманието към необходимостта от и ползата от новата платформа. &...