Европа ще има 100 климатично-неутрални града до 2030г.

28 Април 2022

София и Габрово са българските градове са избрани да участват в мисията за климатично неутрални градове. Българският еврокомисар Мария Габриел обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в мисията по програма „Хоризонт Европа“ за постигане на климатично-неутрални и интелигентни градове до 2030 г. „Една от новостите в програма...

COVID-19: Подготовка за следващата фаза на пандемията

27 Април 2022

Комисията призовава държавите членки да ускорят подготовката си за следващата фаза на пандемията Европейската комисия предлага набор от действия за управление на настоящата фаза на пандемията от COVID-19 и за подготовка за следващата. Комисията призовава държавите членки да предприемат действия преди есента, за да се осигурят бдителност и непрек...

Европейската комисия укрепва защитата на европейските занаятчийски и промишлени продукти

19 Април 2022

Европейската комисия предложи първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони. Тази рамка ще обхване продукти като стъклото от Мурано, туида от Донегал, порцелана от Лимож, ножарските изделия от Солинг...

Мария Габриел: Любовта към четенето е умение за цял живот

19 Април 2022

Днес българският еврокомисар Мария Габриел прочете откъс от любимата си книга „Малкият принц“ на деца от столичната 166-та детска градина „Веселушка“. Така тя се включи в инициативата „Походът на книгата“, организирана от Асоциация „Българска книга" с подкрепата на Столична община. Целта на кампанията ...

Евробарометър: Дезинформацията се превръща във все по-актуален проблем за българите

08 Април 2022

Все повече българи определят дезинформацията като обществено вредна отчита националния доклад за България в последния „Стандартен Евробарометър“. За 73% от българите дезинформацията е проблем както в национален план, така и за демокрацията по принцип (81%). Този ръст на отрицателните нагласи към дезинформацията поставя България близо до...

NextGenerationEU: Европейската комисия одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 милиарда евро

07 Април 2022

Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните мерки за инвестиции...

Мария Габриел тества спортен водороден автомобил на състезателна писта във Франция

01 Април 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел тества прототип на автомобил, задвижван от водород, на пистата на прочутото състезаниe за спортни автомобили „24-те часа на Льо Ман“. Автомобилът е разработен от екипа на инициативата „Мисия H24“, чиято цел е да създаде състезателна кола на водород, която да се състезава за Купата на Льо...

Кръгова икономика: Европейската комисия предлага нови права на потребителите и забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразнос

30 Март 2022

Европейската комисия предлага да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход. Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго...

Временна рамка за държавна помощ на икономиките в ЕС, засегнати от последиците на руското нашествие в Украйна

23 Март 2022

Европейската комисия днес прие Временна рамка при кризи, която ще позволи на държавите членки на ЕС да подпомогнат икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна. Временната рамка при кризи се предвижда: Помощ с ограничен размер: Държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 35 000 евро на засегнати от ...

Европейската комисия предприема действия във връзка с продоволственoто осигуряване в световен мащаб и за подпомагане на земеделските сто

23 Март 2022

Европейската комисия представи днес редица краткосрочни и средносрочни действия за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб и за подпомагане на земеделските стопани и потребителите в ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите за производство като енергия и торове. Рязкото покачване на световните цени на суровините, доп...

Европейската комисия стартира обслужване на едно гише в подкрепа на изследователите от Украйна

22 Март 2022

Европейската комисия стартира портала „Европейско научноизследователско пространство за Украйна“ (ERA4Ukraine) — обслужване на едно гише за информация и услуги за подкрепа на изследователи, базирани в Украйна или бягащи от страната. Порталът обединява инициативи на равнище ЕС, инициативи по държави, както и такива от неп...

Европейската комисия оказва техническа подкрепа на държавите в ЕС, приемащи бежанци от Украйна

22 Март 2022

Европейската комисия отправи специална покана в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна след руското нахлуване в страната и за постепенното премахване на зависимостта от изкопаеми горива от Русия. Съобразно тази покана държавите членки могат незабавно да изпратят до Ком...