Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии

12 Юли 2022

72% от анкетираните заявяват, че неотдавна са прочели, видели или чули нещо за Европейския съюз, а 57% — за Европейския парламент Телевизията доминира като основен източник на новини (75%). Това важи особено за по-възрастните хора Като цяло обществените телевизии и радиостанции се смятат за най-надеждния източник на новини в ЕС (49%), ...

Нови правила за пътната безопасност и условия за автономни превозни средства в ЕС

12 Юли 2022

Новият Регламент относно общата безопасност на превозните средства започна да се прилага от 6 юли 2022 г. С него се въвежда набор от задължителни усъвършенствани системи за подпомагане на водача с цел подобряване на пътната безопасност и се установява правната рамка за одобряване на автоматизирани и напълно автономни превозни ср...

ЕС инвестира 1,8 млрд. евро в проекти за чисти технологии

12 Юли 2022

 третия кръг от разпределяне на средства по линия на Фонда за иновации ЕС инвестира над 1,8 млрд. евро в 17 широкомащабни иновативни проекта за чисти технологии. Избраните проекти се осъществяват в България, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и Швеция. Заедно те имат потенциала да спестят 136 млн. тона еквива...

Младите са най-силно засегнати от загубата на работни места поради кризата с COVID-19

12 Юли 2022

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, според заключенията в публикувания преглед „Заетостта и социалното развитие в Европа“ (ЗСРЕ) за 2022 г. на Европейската комисия. Той показва също така, че възстановяването им е по...

Нови правила за роуминга за пътуващите в ЕС: „Роуминг като у дома“ за още 10 години

30 Юни 2022

Утре, на 1 юли 2022 г., влиза в сила новият подобрен регламент относно роуминга. С него се удължава до 2032 г. срокът на „Роуминг както у дома“ — схемата, благодарение на която пътуващите в ЕС и ЕИП могат да телефонират, да изпращат текстови съобщения и да ползват интернет в чужбина без допълнителни такси. Новите прав...

Евродепутатът Андрей Новаков обявява конкурс под надслов „Моята предприемаческа идея за област Враца“

10 Юни 2022

Евродепутатът Андрей Новаков обявява конкурс под надслов „Моята предприемаческа идея за област Враца“, спечелилите пътуват до Брюксел В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“. Конкурсът цели насърчаване и...

REPowerEU: план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход

23 Май 2022

Европейската комисия представи плана REPowerEU — нейния отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руската инвазия в Украйна. Реорганизирането на европейската енергийна система е неотложно по две причини: първо, за да се прекрати зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които биват из...

Споразумение във връзка с признаването на COVID-19 за професионално заболяване

23 Май 2022

Държавите членки, работниците и работодателите постигнаха съгласие в рамките на Консултативния комитет на ЕС за безопасност и здраве на работното място (ACSH) относно необходимостта от признаването на COVID-19 за професионално заболяване в секторите на здравеопазването и социалните грижи и оказването на помощ по домовете, а в условията на пандемия ...

Информационното табло в областта на правосъдието за 2022 г.

23 Май 2022

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2022 г., в което се съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Това вече е десетото издание, което дава възможност за дългосрочен преглед на развитието на положението ...

Защита на транспортния сектор на ЕС по време на криза

23 Май 2022

Европейската комисия прие План за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта, за да се укрепи устойчивостта на транспортния сектор на ЕС по време на криза. В Плана са извлечени поуки от пандемията от COVID-19, а също така са взети предвид предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор на ЕС от началото на военната агре...

Европейската комисия открива телефонна линия за помощ на хората, бягащи от войната в Украйна

16 Май 2022

Специална телефонна линия ще работи за оказване на помощ на украински и руски език, в помощ на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна. От края на март Европейската комисия отговаря на въпроси в писмен вид както на украински, така и на руски език, чрез центъра Europe Direct, като тази услуга вече е достъпна и по телефона. Телефонната линия...

Европейската комисия предлага укрепване на финансовите правила на ЕС

16 Май 2022

Европейската комисия предложи целенасочени корекции на финансовите правила на Европейския съюз, известни като Финансовия регламент. Основната цел на предложението е да се приведат съществуващите правила в съответствие с настоящия дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г. и да се направят допълнителни подобрения на вече съществуващите...