REPowerEU: енергийните мерки ще бъдат включени в националните планове за възстановяване

Мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване имат за цел подкрепа за независимостта от руските изкопаеми горива, ускоряване на екологичния преход

и справяне с енергийната бедност.

Членовете на ЕП ще обсъдят в понеделник и ще гласуват във вторник споразумението, постигнато със Съвета на ЕС през декември 2022 г. Съгласно споразумението държавите членки, които кандидатстват за получаване на допълнителни средства чрез изменен план за възстановяване и устойчивост, ще трябва да включат мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и диверсификация на енергийните доставки, както е предвидено в плана REPowerEU на ЕС.

По време на преговорите членовете на ЕП се увериха, че новите мерки подкрепят уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията. Те също така убедиха страните от ЕС да отделят поне 30% от разходите си по REPowerEU за проекти, които преодоляват съществуващите пречки в преноса, разпределението и съхранението на енергия, както и за увеличаване на трансграничните потоци. И накрая, членовете на ЕП въведоха нови правила за прозрачност по отношение на крайните получатели, които получават най-голям размер на финансиране