Защита на европейските потребители: Safety Gate помага ефективно за изтеглянето от пазара на опасни продукти, свързани с COVID-19

02 Март 2021

Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара на опасни нехранителни продукти. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка год...

Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС

02 Март 2021

- Необходимо е въвеждане на обвързващи цели на ЕС до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението - Директивата за екодизайн трябва да включва и продукти, които не са свързани с енергопотреблението - Целите на Зеления пакт могат да бъдат постигнати единствено чрез модела на кръгова икономика Парламентът прие всеобхватни п...

ЕС се бори с пандемията по правилния начин, но е необходима реформа, показва ново проучване

02 Март 2021

- Увеличение с десет процентни пункта на броя на гражданите, изразили положително мнение за ЕС (50%) в сравнение с есента на 2019 г. - 48% от анкетираните искат борбата срещу бедността и социалните неравенства да е на първо място в дневния ред на Парламента - 63% от анкетираните искат Европейският парламент да играе по-важна роля в бъдеще Панд...

Трябва да регулираме платформите за социални медии, за да защитим демокрацията, казват евродепутатите

02 Март 2021

В дебат с държавния секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш от Португалското председателство на Съвета на ЕС и заместник-председателя на Комисията Вера Йоурова, почти всички оратори разкритикуваха огромната сила на социалните медии и тяхното обезпокоително въздействие върху политиката и свободата на словото. Посочвайки...

Нови енергийни етикети върху стоки в ЕС

02 Март 2021

С цел да се подпомогнат потребителите в ЕС да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък, от понеделник, 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия на широко признатия енергиен етикет на ЕС. Новите етикети първоначално ще се прилагат за четири категории продукти &mdas...

REGIOSTARS 2021

16 Февруари 2021

Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Европейската комисия, Генерална дирекция за регионална и градска политика. Целта му е да се идентифицират добри практики в регионалното развитие и да се покажат иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на про...

1-во място: плакат „Лешоядите и младите хора днес“ отбор МИШЕЛ - СУ „Козма Тричков“ гр. Враца

16 Февруари 2021

Победител в Категория 1(Ученици, родени през 2005 г. или по-малки) на националният кръг от Международния конкурс за статистически плакат 2020 - 2021 1-во място: плакат „Лешоядите и младите хора днес“, отбор МИШЕЛ - СУ „Козма Тричков“, гр. Враца. Конкурсът се организира за втори път от Националния статистически ин...

Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ са сред 30-те лауреата от 25 ст

15 Февруари 2021

Отличието има символично изражение и се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на сътрудничеството в областта на културата, което допринася за укрепването на европей...

Дни на индустрията на ЕС

09 Февруари 2021

Индустрията движи възстановяването в Европа Дните на индустрията на ЕС са водещото ежегодно събитие в Европа за индустрията. Те служат като основна платформа за обсъждане на индустриалните предизвикателства и за съвместно разработване на възможности и политически отговори в приобщаващ диалог с широк кръг от партньори. Дни на индустрията на ЕС...

Дебат относно мерките в отговор на въздействието от застаряването на населението

05 Февруари 2021

Европейската комисия представи зелена книга, с която да се постави началото на широк политически дебат относно предизвикателствата и възможностите, свързани със застаряването на европейското общество. В нея се описва въздействието, което тази ясно изразена демографска тенденция оказва върху икономиката и обществото ни, и се отправя призив...

Нови правила за електронна търговия с ДДС за целия ЕС от 01.07.2021

04 Февруари 2021

  От 1 юли 2021 г. задълженията за данък върху добавената стойност (ДДС) ще бъдат опростени за компаниите, извършващи онлайн трансгранични продажби на стоки или услуги. Новите правила ще гарантират, че доставките се заплащат в съответствие с принципа на данъчно облагане в държавата-членка по местоназначение. Очертавайки новите правила за...

Производства за установяване на нарушения във връзка с новите правила на ЕС за далекосъобщенията

04 Февруари 2021

Европейската комисия откри производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 24 държави членки, сред които и България, за това, че не са въвели новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията. С Европейския кодекс за електронни съобщения се модернизира европейската регулаторна рамка за електронните съобщения, за да се подобр...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>