Модернизационният фонд на ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

16 Юни 2023

Модернизационният фонд на Европейския съюз е отпуснал 2,4 млрд. евро за 31 проекта в седем държави бенефициери, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото съвместно плащане до с...

Напредък по пилотните проекти за управление на миграцията в България и Румъния и нова финансова подкрепа

16 Юни 2023

Европейската комисия приветства напредъка, осъществен през последните три месеца след стартирането на пилотните проекти в България и Румъния в областта на убежището, връщането, управлението на границите и международното сътрудничество. Пилотните проекти са шестмесечни и започнаха през март 2023 г. Те се основават на добрите практики и опит в Бъл...

Бюджет на ЕС за 2024 г.: предоставяне на възможност на Европа да изпълни своите приоритети

16 Юни 2023

Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 189,3 милиарда евро за 2024 г. Бюджетът ще бъде допълнен със сума в размер на приблизително 113 милиарда евро под формата на плащания за безвъзмездни средства по линия на NextGenerationEU — инструмента на ЕС за възстановяване след пандемията. Благодарение на комбинирания им к...

Европейски здравен съюз: нов всеобхватен подход към психичното здраве

16 Юни 2023

В отговор на ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2022 г., Европейската комисия добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб: нов всеобхватен подход към психичното здраве. Този подход представлява първа и важна стъпка в посока към изравняване на психичното з...

Европейската комисия одобрява схема в размер на 77 милиона евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

16 Юни 2023

Европейската комисия е одобрила, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, повторното въвеждане на схема за регионална помощ в България за подпомагане на инвестициите в производствени дейности на малки и средни предприятия (МСП) в райони с висока безработица. Първоначалната схема е одобрена от Комисията през март 2008 г. (№166/2007...

Европейската комисия одобрява мярка в размер на 26.5 милиона евро за спешна подкрепа за ликвидността на българските пощи

16 Май 2023

Европейската комисия е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 26.5 млн. евро (50 млн. лева) за предоставяне на спешна подкрепа за ликвидността на „Български пощи“ ЕАД („Български пощи“). „Български пощи“ е държавно дружество, което предоставя универсални пощенски услуг...

Изявление на председателя Фон дер Лайен относно оставката на комисар Мария Габриел

16 Май 2023

Комисар Мария Габриел ме информира, че днес тя ще се яви пред президента на Република България, за да получи институционален мандат за сформиране на правителство. Поради това тя подаде оставка като член на колегиума на членовете на Комисията. Приех оставката ѝ. Бих искала да благодаря на Мария Габриел за нейната служба като комисар по въпроси...

Икономическа прогноза от пролетта на 2023 г.: подобряване на перспективите в условията на неспиращи трудности

16 Май 2023

Европейската икономика запазва устойчивостта си в един труден глобален контекст. По-ниските цени на енергията, намаляването на ограниченията в предлагането и силният пазар на труда благоприятстваха умерения растеж през първото тримесечие на 2023 г., с което бяха разсеяни опасенията от рецесия. По-доброто от очакваното начало на годината доведе...

100 млн. евро за подпомагане на земеделски стопани от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия

04 Май 2023

След постигнатото на 28 април споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, Европейската комисия представи днес предложението си за подкрепа на стойност 100 милиона евро на представители всички държави членки. Тази сума, взета от селскостопанския резерв за 2023 г., ще бъде насочена към земеделските стопани, произвеждащи зърнени ...

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

04 Май 2023

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на нац...

Очакват се нови 1,3 милиона работни места по програмите за сближаване в ЕС за периода 2021—2027 г.

04 Май 2023

Финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. се очаква да спомогне за разкриването на 1,3 милиона работни места и за нарастването на БВП в ЕС със средно 0,5 % до края на десетилетието, а в някои държави членки — и с до 4 %. То също ще допринесе за осигуряването на множество обществени блага, осезаеми и конк...

Европейската комисия предлага реформа в областта на фармацевтичните продукти

26 Април 2023

Европейската комисия предлага да се преразгледа фармацевтичното законодателство на ЕС — най-голямата реформа от над 20 години насам — за да стане то по-гъвкаво, приспособимо и адаптирано към нуждите на гражданите и предприятията в целия ЕС. Преразглеждането ще осигури по-широка наличност, по-лесен достъп и по-добра финанс...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>