Замърсяване на въздуха: Парламентът прие преразгледан закон за подобряване на качеството на въздуха

- По-строги гранични стойности за 2030 г. за няколко замърсители на въздуха
- Индексите за качество на въздуха трябва да бъдат съпоставими във всички държави членки
- Достъп до правосъдие и право на обезщетение на гражданите
- Замърсяването на въздуха води до около 300 000 преждевременни смъртни случая годишно в ЕС

С новите правила се определят по-строги гранични стойности за 2030 г. и целеви стойности за замърсителите със сериозно въздействие върху човешкото здраве, включително прахови частици (ПЧ2,5, ПЧ10), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Държавите членки могат да поискат крайният срок до 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия.

Ако новите национални правила бъдат нарушени, засегнатите от замърсяването на въздуха ще могат да предприемат правни действия, а гражданите могат да получат обезщетение, ако здравето им е било увредено.

В градовете ще бъдат създадени повече пунктове за вземане на проби за качеството на въздуха и понастоящем фрагментираните индекси за качеството на въздуха в целия ЕС ще станат съпоставими, ясни и публично достъпни.