Конкурс за млади журналисти и студенти „Youth4Regions“

Европейската комисия постави началото на 8-ото издание на „Youth4Regions“ — програма, която предлага на студенти по журналистика и бъдещи журналисти възможност за едноседмично обучение в Брюксел през октомври 2024 г., включващо семинари, наставничество и работа с по-опитни журналисти в залата за пресконференции, както и посещение на различните институции и медийни организации на ЕС.

Кандидатури за участие в конкурса се приемат в три категории: обща журналистика, фотожурналистика и видео журналистика. В програмата могат да участват млади журналисти в началото на своята кариера и студенти по журналистика от всички държави членки, включително България.

Победителите ще бъдат взети предвид и за престижната награда за млади журналисти „Мегалици — Неджелски“, която ще бъде присъдена на 9 октомври 2024 г.

„Youth4Regions“ е водеща инициатива на Комисията за млади и начинаещи журналисти, която им осигурява директен достъп до ЕС и неговите институции, както и възможност да научат важни аспекти за политиката на сближаване на ЕС. От създаването ѝ през 2017 г. над 210 журналисти от цяла Европа са завършили програмата и са повишили опита и знанията си.

Формулярът за кандидатстване и условията за участие в конкурса са достъпни на уебстраницата на програмата. Срокът за кандидатстване е до 8 юли 2024 г. Комисията ще поеме всички разходи по програмата за одобрените участници.