ЕК разработва планове за европейска диплома

Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Тя ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС. Подобна европейска диплома би намалила бюрокрацията и би позволила на висшите учебни заведения от различни държави да си сътрудничат да създават съвместни програми.

Днешният пакет включва съобщение относно план за европейска диплома и две предложения за препоръки на Съвета в подкрепа на сектора на висшето образование: предложение за подобряване на процесите за осигуряване на качество и автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование; и предложение за повишаване на привлекателността и устойчивостта на академичните кариери. Трите инициативи са насочени към преодоляване на правните и административните пречки пред партньорските университети, които създават програми за съвместни образователни степени на бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Планът за европейска диплома проправя пътя за нов вид съвместна програма, която се предоставя на доброволна основа на национално, регионално или институционално равнище и се основава на общ набор от критерии, договорени на европейско равнище.

През 2025 г. Комисията планира да стартира проекти за европейска образователна степен в рамките на „Еразъм +“, включително финансови стимули на държавите членки и агенциите им за акредитация.