Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд

02 Февруари 2021

Европейската комисия приветства постигнатото в Съвета политическо споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, по предложението на Комисията за регламент относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Той ще бъде основният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права с цел подкрепа на работ...

Проверка на уебсайтове за наличие на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност

28 Януари 2021

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверка на уебсайтове („едновременна проверка“), която се провежда всяка година с цел установяване на нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите в рамките на онлайн пазарите. Тази година за първи път досега „ед...

Разширена програма за мониторинг на платформите с акцент върху ваксините

28 Януари 2021

Европейската комисия публикува доклади за допълнителни действия, предприети от подписалите Кодекса за поведение за борба с дезинформацията относно коронавируса. Те показват, че интернет платформите са подобрили видимостта на достоверното, авторитетно съдържание и милиони потребители са били насочени към специализирани източници на информация. Пл...

Европейската комисия удължава срока на действия и разширява допълнително обхвата на Временната рамка

28 Януари 2021

Европейската комисия реши да удължи до 31 декември 2021 г. срока на действие Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Комисията реши също така да разшири обхвата на Временната рамка, като увеличи определените в нея тавани и позволи някои въз...

Държавите от ЕС приеха насоки за доказване на ваксинация с медицински цели

28 Януари 2021

След заключенията на Европейския съвет от 10—11 декември 2020 г. и от 21 януари 2021 г. държавите — членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, приеха насоки за доказване на ваксинация с медицински цели. Настоящите насоки имат за цел да подкрепят оперативната съвместимост на сертификатите за ваксинация, което означава, че съд...

Новото мобилно приложение „Еразъм+“ е още една стъпка напред за европейска студентска карта през 2022 г.

28 Януари 2021

„Мобилността, възможността за образование и стаж в държава от Европейския съюз са сред най-популярните дейности на програма „Еразъм+“. Новата програма с постигнатия почти удвоен бюджет от 26 милиарда евро ще бъде по-приобщаваща и достъпна. Тя ще предлага подкрепа за по-широк кръг от участници и допълнителни възможности, включителн...

Комисията предлага актуализация на координирания подход при ограниченията на свободното движение

26 Януари 2021

Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета от октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи свободното движение в Европейския съюз. С оглед на новите варианти на коронавируса и големия брой нови инфекции в много държави членки е необходимо силно да се обезсърчат неналожителните пътувания, като същевременно с...

Европейската комисия одобри 79 млн. евро в подкрепа на микропредприятията, малките и средните предприятия в България

22 Януари 2021

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 79 млн. евро (приблизително 156 млн. лв.) в подкрепа на микропредприятията, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС, и ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развити...

Комисията приветства споразумението за допълнителна финансова подкрепа за най-нуждаещите се в рамките на REACT-EU

22 Януари 2021

Европейският парламент гласува политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите, по предложението на Комисията за предоставяне на повече средства в подкрепа на най-нуждаещите се лица в Европа на етапа на възстановяване. Държавите — членки на ЕС, могат скоро да използват средства от пакета „Помощ за възстановяване в полза на...

Европейската комисия предлага ключови действия за единен фронт за борба с COVID-19

20 Януари 2021

Дни преди срещата на европейските лидери относно координирания отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейската комисия определи редица действия, необходими за засилване на борбата с пандемията. В съобщение, прието днес, тя призовава държавите членки да ускорят въвеждането на ваксинацията в целия ЕС. До март 2021 г. най-малко 80 % от х...

Повече сила и устойчивост на европейската икономическа и финансова система

20 Януари 2021

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоя...

Европейската комисия подкрепя увеличаване на събирането на кръвна плазма за възстановяване от COVID-19 в България

12 Януари 2021

Европейската комисия подбра 24 проекта, които ще изградят нови или ще разширят съществуващите програми за събиране на плазма от донори, възстановени от COVID-19. Даренията от плазма ще се използват за лечение на пациенти, страдащи от заболяването. Тези безвъзмездни средства се отпускат, след като през юли миналата година беше изпратена покана до...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>