Мария Габриел: Творческият потенциал на регионите e ключов за осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“

15 Април 2021

„Днес поставяме началото на нова европейска мрежа за сътрудничество за успешно реализиране на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Тя обединява европейските  градове на иновациите и европейските столици на културата. Целта е обмен на добри практики и съвместни инициативи на местно ниво. Мрежата е отворена и към всички други...

Eвропейската комисия предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги заради пандемията

12 Април 2021

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които ЕС предоставя на държавите членки и гражданите по време на криза. Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:   диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно обо...

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС: ЛЮБИМИ МЕСТА В ЕВРОПА – СКОРО ОТНОВО ЩЕ СЪМ ТАМ

07 Април 2021

Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца и ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА към Търговско-промишлена палата – Враца       обявяват         Фотографски конкурс       на тема „ЛЮБИМИ МЕСТА В ЕВРОПА – СКОРО ОТНОВО Щ...

Европейската комисия одобрява изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори

01 Април 2021

Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съот...

Европейската комисия приветства влизането в сила на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“

01 Април 2021

Европейската комисия приветства влизането в сила  на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“. Програмата беше гласувана от Европейския парламент на 9 март и приета от Съвета на 17 март. Това бележи последната стъпка към предоставянето на 5,1 милиарда евро за укрепване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите...

Европейската комисия представя действия за стимулиране на биологичното производство

01 Април 2021

Европейската комисия представи план за действие за развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура. Планът ...

Европейската комисия укрепва механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19

01 Април 2021

Европейската комисия въведе принципите на реципрочност и пропорционалност като нови критерии, които трябва да се вземат предвид при разрешение на износ в рамките на механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19. Тази система значително подобри прозрачността на износа. Независимо от това все още не е постигната...

Нова процедура за улесняване и ускоряване на одобрението на адаптирани ваксини срещу вариантите на COVID-19

01 Април 2021

В рамките на Инкубатор HERA — новия европейски план за подготвеност за биологична отбрана срещу вариантите на COVID-19 — Европейската комисия днес представи незабавна мярка за ускоряване на процедурата за одобряване на адаптирани ваксини срещу COVID-19. Благодарение на предвидените разпоредби в приложимото законодателство на ЕС дружеств...

Европейската комисия предлага действия за защита на правата на детето и подкрепа на децата в нужда

01 Април 2021

Европейската комисия прие първата всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за препоръка на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата, за да насърчи равните възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване. При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни орг...

Европейската комисия пуска в действие платформа със свободен достъп за публикуване на научни изследвания

01 Април 2021

Европейската комисия пусна в действие Open Research Europe — платформа за публикуване на научни изследвания, която ще бъде достъпна за всеки. Посредством тази платформа ще се представят резултатите от научните изследвания, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Евро...

Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти

01 Април 2021

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща марка — проучване, проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ). Първата част на проучването, публикувано през 2019 г., бе съсредоточена върху разликите в състава на хранителн...

Европейската комисия започва дискусия относно безопасността на журналистите

01 Април 2021

Европейската комисия започна диалог относно закрилата на журналистите в ЕС с голяма група от заинтересовани страни, сред които журналисти и журналистически организации, медийни компании, представители на медийни съвети, на Европейския парламент, на държавите членки и техните регулаторни органи, както и международни партньори. Вера Йоурова, заме...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>