Нова Стратегия за равенство между половете в ЕС

05 Март 2020

Европейската комисия представи своята Стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Тя очертава начина, по който Комисията ще изпълни даденото от президента Фон дер Лайен обещание Европа да предоставя еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи. Досега нито една държава — членка на ЕС, не е постигнала равенс...

Европейската комисия предлага 2021 г. да бъде Европейската година на железопътния транспорт

04 Март 2020

Комисията предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта. През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид...

Европейски законодателен акт за климата

04 Март 2020

Европейската комисия предлага в общото законодателство на ЕС да се включи политическия ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейският законодателен акт за климата определя посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите. С Европе...

България е дала своя достоен принос за напредъка на науката, иновациите и технологиите в полза на обществото

04 Март 2020

По случай годишнината от Освобождението на България, на 3 март еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел откри в сградата на Европейската Комисия в Брюксел изложба посветена на приноса на българските откриватели и изобретатели към световния научен прогрес. В рамките на изложбата ‚В...

Със зимния пакет конкурентоспособната устойчивост се поставя в основата на европейския семестър

26 Февруари 2020

Комисията публикува докладите по държави, в които се анализират основните социално-икономически предизвикателства, пред които е изправена всяка държава членка. Анализът в докладите по държави отразява Годишната стратегия за устойчив растеж, представена през декември 2019 г., в която се поставя акцент върху конкурентоспособната устойчив...

ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса

26 Февруари 2020

Европейската комисия работи денонощно на всички фронтове в подкрепа на държавите членки на ЕС и на международните усилия за предотвратяване разпространението на коронавируса (COVID-19). За да повиши глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на вируса, Комисията обявява днес нов пакет от финансова помощ на стойност 232 милиона евро...

Образованието има ключова роля за ефективен отговор на най-сериозните предизвикателства пред ЕС

24 Февруари 2020

На Съвет по образование в Брюксел, министрите на образованието на държавите членки приеха Резолюция на Съвета относно образованието и обучението в Европейския семестър. Така те заявиха силен ангажимент за широк спектър от действия, за да се чуе гласът на образованието в процеса. Политическият дебат се съсредоточи върху няколко ключови теми: изтичан...

Операта е важна част от европейското културно наследство

20 Февруари 2020

Операта е дълбоко вкоренена в нашата европейска история и култура. Тя е в състояние да ни накара да видим и чуем света по различен начин, да докосне сърцата ни. Много е важно да предадем това усещане и на младите поколения. Музикалното образование от ранна възраст е важен елемент за насърчаване и опазване на нашето културно наследство. Това заяви е...

Европейската комисия обяви инициативи за технологичен суверенитет и нови възможности в цифровизацията

20 Февруари 2020

Европейската комисия предложи конкретни идеи и действия за цифрова трансформация, която да направи ЕС по-сигурен и конкурентен в глобален технологичен мащаб. Приетите днес документи са: Съобщение: Изграждане на цифровото бъдеще на Европа Съобщение: Европейска стратегия за данните Бяла книга за изкуствения интелект: Европа в търсене на ...

Иновациите са основен двигател на конкурентоспособността и растежа на регионите

19 Февруари 2020

Иновациите са основен двигател на конкурентоспособността и растежа, осигурявайки работни места и развитие за градовете ни, регионите и държавите. От общите ни усилия с националните, регионални и местни власти, с научните изследователи, академичните и бизнес средите, зависи да създадем устойчива иновативна екосистема в подкрепа на стартиращите и раз...

ЕС актуализира списъка на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане

18 Февруари 2020

Финансовите министри на ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане. Четири държави или територии — Каймановите острови, Палау, Панама и Сейшелските острови — бяха добавени в списъка на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане, тъй като не постигнаха спаз...

Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

14 Февруари 2020

Българските граждани отново се открояват като едни от еврооптимистите в Европейския съюз. Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока - процент доста над средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 92.3, проведено в края на миналата година. Като цяло, нараства делът на бълга...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>