Европейската комисия предлага да се задейства Общата предпазна клауза на Пакта за стабилност и растеж

23 Март 2020

Комисията предлага задействането на Общата предпазна клауза от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) като част от своята стратегия за бърз и координиран отговор на пандемията на коронавирус. След като бъде одобрена от правителствата в Съвета, клаузата ще позволи на държавите членки да предприемат мерки за адекватно справяне с кризата, като същевременн...

Мобилизиране на бюджета на ЕС

23 Март 2020

За да предостави незабавна помощ на силно засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да помогне на тези предприятия с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално равнище. През идните седмици от бюджета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро като гаранция за Европейския инвестиционен фонд,...

Гарантиране на солидарност в рамките на единния пазар

23 Март 2020

Само със солидарност и координирано общоевропейско решение ще можем да управляваме ефективно тази извънредна ситуация, свързана с общественото здраве. Солидарността има съществено значение в тази криза, по-специално за да се гарантира, че стоките от първа необходимост, които са нужни за смекчаване на рисковете за здравето вследствие на избухналата ...

Гъвкавост на европейската фискална рамка

23 Март 2020

Комисията ще предложи на Съвета да приложи цялата гъвкавост, предвидена във фискалната рамка на ЕС, за да могат да бъдат приложени мерките, необходими за ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса, и да бъдат смекчени отрицателните социално-икономически последици от нея. На първо място, Комисията счита, че пандемията, причинена...

Гъвкавост на рамката за държавната помощ

23 Март 2020

Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на избухва...

Смекчаване на последиците за безработицата от COVID-19

23 Март 2020

За да се избегнат постоянни последици, трябва да предпазим работниците от безработица и загуба на доходи. Комисията е готова да окаже подкрепа на държавите членки, като насърчава по-конкретно схемите за намалено работно време и програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация, които се оказаха ефективни в миналото. Комисията ще ускор...

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

23 Март 2020

В рамките на тази нова инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро по линия на политиката на сближаване да бъдат използвани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази цел Комисията предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите членки да върнат неизразходеното предварително финансиране за структурн...

Европейската комисия инвестира в по-добро управление на отпадъците в България

20 Март 2020

Европейската комисия одобри инвестиция от над 77 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие за модернизиране на интегрираната система за управление на отпадъците в град София. Инвестицията ще подпомогне изграждането на високоефективно съоръжение, което ще произвежда едновременно топлинна и електрическа енергия на базата на гориво, п...

Европейската комисия прие Временна рамка за държавната помощ в условията на COVID-19

20 Март 2020

Европейската комисия прие Временна рамка, която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа, които държавите членки могат да използват съгласно действащите правила за държ...

Европейската комисия създава първия по рода си резерв от медицинско оборудване в rescEU

19 Март 2020

Европейската комисия реши да създаде стратегически резерв от медицинско оборудване в rescEU, като например респиратори и предпазни маски, за да помогне на страните от ЕС, борещи се с пандемията от COVID-19. Медицинското оборудване в резерва ще включва консумативи като: медицинско оборудване за интензивни грижи, като например респиратори, ...

Единният пазар на ЕС с мерки за опазване здравето на гражданите

19 Март 2020

Непрекъснатото снабдяване с основни стоки и жизненоважно медицинско и защитно оборудване в рамките на единния пазар е от ключово значение за справяне с кризата с COVID-19. Председателите на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите д-р Петра Де Сутер (Зелените/ЕСА, Белгия) и на комисията по транспорт Карима Дели (Зелените/ЕСА, Франци...

Eвропейската комисия предприема действия, за да гарантира доставките на медицински предпазни консумативи в ЕС

17 Март 2020

В продължаващите усилия за защита на гражданите и за координиране отговора на COVID-19 Европейската комисия предприе незабавни стъпки за защита на снабдяването с лични предпазни средства (ЛПС), като изисква износът на такова оборудване извън Европейския съюз да подлежи на разрешение от страна на държавите членки. Личните предпазни средства обхва...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>