Проект с българско участие е победител в първия европейски хакатон „ЕС срещу вируса“

30 Април 2020

В хакатона под патронажа на българския еврокомисар се включиха 21 000 участници 117 иновативни предложения за борба с кризата бяха избрани в първия европейски хакатон „ЕС срещу вируса“ проведен под патронажa на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Най-големият в историят...

Европейският съвет за иновации подкрепя реализацията на иновативни идеи в полза на обществото

27 Април 2020

Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел приветства визията за бъдещето на Европейския съвет за иновации (ЕСИ), представена днес от консултативния съвет към ЕСИ. Тя отбеляза: „В Европа забелязваме силно търсене на финансиране от Европейския съвет за иновации от страна на малки и средни п...

Под патронажа на Мария Габриел започва първият Европейски хакатон "ЕС срещу вируса"

22 Април 2020

Под патронажa на българския еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, в периода от 24 до 26-ти април ще се проведе първият Европейски хакатон #EUvsVirus. Инициативата ще предостави възможност на иноватори, учени, програмисти, да предложат иновативни решения в борбата срещу коронавируса. &...

ЕС стартира пилотна схема в размер на 50 милиона евро за умения и образование

22 Април 2020

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование. С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи...

Европейската комисия приема допълнителни мерки в подкрепа на хранително-вкусовата промишленост

21 Април 2020

Европейската комисия прие на 16 април две мерки в помощ на хранително-вкусовата промишленост. Мерките ще увеличат паричния поток на земеделските стопани и ще намалят административната тежест за националните, регионалните органи и за фермерите в тези особено трудни времена. За да засили паричния поток на земеделските производители, Комисията ще у...

Европейска пътна карта очертава насоката за преминаване към обща отмяна на противоепидемичните мерки

16 Април 2020

Европейската комисия, в сътрудничество с председателя на Европейския съвет, представи европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки, взети вследствие на разпространението на коронавируса. Като отчита, че всяка държава има свои особености, европейската пътна карта установява следните основни принципи: Подбирането ...

Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за подкрепа на МСП в България в контекста на избухналата пандемия

09 Април 2020

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април...

Коронавирус: ЕК представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение

31 Март 2020

Европейската комисия издаде нови практически съвети, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията от коронавируса, могат да стигнат до своето работно място. Това включва работещите в секторите на здравеопазването и храните, както и на други основни услуги...

Информация в помощ на производството на безопасни медицински материали

31 Март 2020

Европейската комисия даде нови насоки за подпомагане на производителите за увеличаване на производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати и дезинфектанти за ръце и 3D отпечатване в контекста на избухването на коронавирус. Съобщениет...

Коронавирус: Европейската комисия представя практическо указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания

30 Март 2020

Европейската комисия публикува указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Заедно с насоките за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение, указанието отговаря на исканията, отправени в изявлението на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. за улесняването на режим...

Коронавирус: хармонизирани стандарти за медицинските изделия в отговор на спешните нужди

25 Март 2020

Европейската комисия прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло. Тези стандарти ще позволят процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина. Преразгледаните хармонизирани ста...

Институциите на ЕС предприемат действия за закупуване на животоспасяващо медицинско оборудване

23 Март 2020

Миналата седмица Европейската комисия (Комисията) създаде схема за снабдяване с медицинско оборудване (чрез програмата rescEU), така че необходимите доставки за справянето с COVID-19 да стигнат бързо до държавите членки, които са изправени пред недостиг на оборудване. Това оборудване е необходимо за лечението на заразени пациенти, защита на здравни...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>