Глобални действия срещу коронавируса: среща на върха на световните лидери и концерт на 27 юни

22 Юни 2020

Кампанията под надслов Глобална цел: обединени за нашето бъдеще, стартирана на 28 май от Европейската комисия и международната организация за застъпничество „Гражданин на света“ (Global Citizen), ще завърши със световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения и концерт в събота, 27 юни. Целта е да се мобилизира допълнит...

Обществена консултация относно нов план за цифровото образование

19 Юни 2020

Европейската комисия дава началото на открита обществена консултация в целия ЕС относно предстоящия план за действие в областта на цифровото образование. Целта е опитът на Съюза в областта на образованието и обучението по време на кризата, породена от коронавируса, да бъде отразен в новия план. „Поради пандемията от COVID-19 станахме свиде...

ЕС финансира транспортирането на медицински стоки до България

19 Юни 2020

Над седем тона лични предпазни средства бяха успешно доставени в България благодарение на пилотна транспорта операция на Европейския съюз. Товарът съдържа над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи са покрити от бюджета на Съюза. Инструментът за спешна подкрепа помага за доставянето на жизненоважно медицинско обо...

Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар

19 Юни 2020

Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар Сега Комисията търси мненията и приноса на всички заинтересовани страни относно вариантите, посочени в Бялата книга. Обществената консултация, която ще бъде отворена до 23 септември 2020 г., ще помог...

Богатството на местното културно наследство е ресурс за подпомагане на туризма и икономиката в ЕС

15 Юни 2020

Европейската комисия стартира нова онлайн платформа и мобилни приложения за безопасно възобновяване на туризма Re-open EU с информация на 24 официални езика на ЕС. Те са резултат от насоките на Комисията в областта на туризма и транспорта, приети през месец май. „Богатото културно наследство на Европа е нашата идентичност, историческа паме...

Отношението на европейските граждани към корупцията

10 Юни 2020

Европейската комисия публикува резултатите от последното специално проучване на Евробарометър относно корупцията. То показва, че корупцията е неприемлива за голямо мнозинство от европейците (69 %). Малко над седем от десет европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна и считат, че тя съществува в националните публични ...

Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

09 Юни 2020

Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз. Резултатите, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се ...

ЕС предоставя 314 млн. евро на иновативни предприятия

09 Юни 2020

Комисията съобщи, че чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) предоставя близо 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус. Тя освен това ще отпусне над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които искат да допринесат за плана за възстановяване за Европ...

Глобални действия срещу коронавируса: Европейската комисия поема ангажимент да предостави 300 милиона евро на Gavi

05 Юни 2020

Европейската комисия обяви, че поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини — Gavi, 300 милиона евро за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания. Св...

Бюджет на ЕС за възстановяване: Механизъм за възстановяване и устойчивост

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., централният елемент на плана за възстановяване ще бъде нов Механизъм за възстановяване и устойчивост. Той ще предоставя финансова подкрепа за инвестиции и реформи, които са от съществено значение за трайното възстановяване, включително във връзка...

Бюджет на ЕС за възстановяване: Подсилване на Механизма за справедлив преход

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., в новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия иска да подсили Механизма за справедлив преход като част от своя механизъм за реагиране при кризи. Комисията предлага укрепване на Фонда за справедлив преход с ...

REACT-EU, политиката на сближаване за периода след 2020 г. и Европейския социален фонд+

28 Май 2020

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., Комисията предлага нова инициатива REACT-ЕU за увеличаване на подкрепата за сближаване за държавите членки, за да станат техните икономики по-устойчиви на етапа на възстановяване от кризата. В рамките на REACT-EU се предлага увеличение с 55 ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>