ЕК представи инициативи за цифровите инфраструктури от следващо поколение

22 Февруари 2024

Европейската комисия представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Усъвършенстването на цифровите мрежови инфраструктури и услуги е важно за икономическата конкурентоспособност, а бързата, сигурна и достъпна свързаност е от значение за внедряването на технологиите от след...

EК инвестира над 233 млн. евро в стратегически проекти за околна среда и климат в 10 държави, включително България

22 Февруари 2024

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата LIFE в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт. Отпуснатото финансиране за дванайсетте проекта ще подпомогне България, Чехия, И...

Борбата със сексуалното насилие над деца получава нов тласък с актуализация на наказателното законодателство

13 Февруари 2024

Европейската комисия приема предложение за актуализиране на наказателното законодателство относно сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца. Сексуалното насилие над деца е ужасно престъпление, при което се наблюдават значителни промени през последните години. С тези преразгледани правила се разширяват определенията за престъпл...

ЕК препоръча мерки срещу предотвратимите ракови заболявания чрез ваксинация

13 Февруари 2024

Европейската комисия предложи препоръка в подкрепа на усилията на държавите членки за предотвратяване на раковите заболявания чрез ваксинация. Препоръката насърчава навлизането на две основни ваксинации, които могат да предотвратят вирусни инфекции, които могат да доведат до рак: срещу човешки папиломавирус (HPV) и вируса на хепатит B (HB...

ЕС ще подкрепя свои фирми, разработващи надежден изкуствен интелект

13 Февруари 2024

Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на ...

2,5 млрд. евро са отпуснати като спешни мерки на земеделските производители в ЕС от 2014 г. насам

13 Февруари 2024

Нов доклад показва, че от 1 януари 2014 г. до края на 2023 г. Европейската комисия е приела 63 извънредни мерки на стойност над 2,5 милиарда евро в подкрепа на земеделските стопани и производителите, засегнати от загуба на продукция, намаляване на цените, увеличаване на производствените разходи или прекъсване на веригата на доставки. Т...

ЕК прие минимални хигиенни стандарти за материали, които влизат в контакт с питейната вода

13 Февруари 2024

Европейската комисия прие нови минимални хигиенни стандарти за материалите и продуктите, които влизат в контакт с питейната вода. Те ще се прилагат от 31 декември 2026 г. за материали и продукти, използвани в нови инсталации, или когато по-стари инсталации се реновират или ремонтират. Тези стандарти ще предотвратят микробния растеж и ще намал...

ЕК предлага преразглеждане на Регламента за изделията за инвитро диагностика

13 Февруари 2024

Европейската комисия предложи да бъде предоставено повече време за прилагането на Регламента за медицинските изделия за инвитро диагностика при определени условия. Предложението цели да бъде подобрена грижата за пациентите чрез подобряване на достъпа до този вид медицински изделия. Комисията предлага също така мерки за повишаване на прозрачнос...

По-силен глас за младите хора при изготвянето на политиките на ЕС

11 Януари 2024

Европейската комисия обяви няколко действия, които дават на младите хора по-голяма възможност да участват във вземането на решения и задълбочават младежкото измерение в политиките на ЕС в периода преди и след европейските избори през 2024 г. Обявените действия се основават на резултатите от Европейската година на младежта (2022 ...

Необходими са нови правила на ЕС за справяне с цифровата зависимост

12 Декември 2023

В доклад, приет  с 545 гласа „за“ 12 „против“ и 61 „въздържал се“, евродепутатите предупреждават за пристрастяващия характер на онлайн игрите, социалните медии, платформите за стрийминги онлайн магазините, които използват уязвимостта на потребителите, за да привлекат вниманието им и да монетизират върху данн...

Суровини от изключителна важност: ЕП гласува за укрепване на независимостта на доставките на ЕС

12 Декември 2023

Парламентът окончателно даде „зелена светлина“ за плановете си за увеличаване на доставките на стратегически суровини в ЕС. Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и по-независим, като намалява бюрокрацията, насърчава иновациите по цялата верига на създаването на стойно...

Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

06 Декември 2023

Европейската комисия, заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите на агенциите по лекарствата на държавите членки, публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства. Публикацията е в резултат на ангажимента, поет в Съобщението на Комисията относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, за ускоряване...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>