Европейската комисия подписва договор за закупуване на терапевтично средство срещу Covid-19

12 Август 2021

Европейската комисия подписа вчера рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки с фармацевтичната компания Glaxo Smith Kline за доставка на sotrovimab (VIR-7831), изпитвана терапия с моноклонални антитела, разработена съвместно с VIR biotechnology. Препаратът е част от първия набор от пет обещаващи кандидати за терапевтични средства...

Интерактивна карта показва капацитета за производство на ваксини в ЕС

12 Август 2021

Европейската комисия публикува интерактивна карта, която показва капацитета за производство на ваксини срещу COVID-19 в ЕС по цялата верига на доставки. Картата се основава на данни, получени от работната група за промишлено разрастване на производството на ваксини срещу COVID-19, на данни, събрани по време на събитията и срещите за намиране на пар...

ЕС инвестира 122 милиона евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

12 Август 2021

За първи път от създаването на Фонда за иновации Европейският съюз инвестира 118 милиона евро в 32 малки иновативни проекта, разположени в 14 държави – членки на ЕС, в Исландия и в Норвегия. Чрез безвъзмездни средства ще се подкрепят проекти, насочени към предлагане на пазара на нисковъглеродни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на ...

Опростяване правилата за държавна помощ и нови възможности в подкрепа на възстановяването от пандемията

12 Август 2021

Европейската комисия прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки да изпълняват определени мерки за помощ без предварителен контрол от страна на Комисията. Става дума за мерки като: операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU; проекти ...

Нови насоки за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID при въздушен транспорт

28 Юли 2021

След като на 1 юли Европейската комисия стартира цифровия сертификат на ЕС за COVID-19, днес Комисията публикува насоки относно най-добрите начини за проверка на сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-безпроблемно придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала. За да се избегне дублиран...

Европейската комисия преразглежда правните норми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

28 Юли 2021

Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата...

Доклад за върховенството на закона в ЕС 2021 г.

28 Юли 2021

Европейската комисия публикува втория доклад относно върховенството на закона със съобщение, в което се описва ситуацията в ЕС като цяло, и със специална глава за всяка държава членка. В доклада за 2021 г. се разглеждат новите събития от миналия септември насам, като се задълбочава оценката на проблемите, посочени в предишния доклад, и се взема пре...

Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии

15 Юли 2021

Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в  областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на тези намаления е от решаващо значение за превр...

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стратъпи

15 Юли 2021

75000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични предприятия  Европейската комисия публикува първата покана за участие по инициативата Women TechEU, предложена от българския еврокомисар Мария Габриел. Инициативата WomenTechEU е насочена към високотехнологични стартъпи, ръководени ...

Пътуването с влак като начин да запазим природата с кампанията „Линии на живота“ на ЕК в България

15 Юли 2021

В Европейската година на железопътния транспорт Представителството на Европейската комисия в България събира разкази и истории от железопътните линии, които показват колко е важно да останем свързани, като изберем по-устойчивите начини на придвижване. Всеки, който сподели своя история от „линиите на живота” до 6 септември, може да с...

Мария Габриел: Европейският сектор на цифровите технологии е ключов за модерно образование и обучение

15 Юли 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел събра изпълнителните директори на 11 водещи цифрови компании в Европа, за да обсъдят начина за изграждането на интегрирана екосистема за цифрово образование, достъпно за всички. В срещата се включиха директорите на  Ucha.se (България), Robo Wunderkind (Австрия), LEGO Education (Дания), Speexx (Германия), W...

Широка подкрепа за еврото в държавите членки извън еврозоната

15 Юли 2021

Резултатите от последното проучване на Евробарометър, публикувано днес, показват широка подкрепа за еврото в държавите членки, които все още не са приели общата валута. Проучването беше проведено в седемте държави членки, които все още не са се присъединили към еврозоната, а именно България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. Гол...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>