Европейската комисия приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

29 Септември 2022

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добр...

REACT-EU: 55 милиона евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

19 Септември 2022

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.   В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвими...

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

19 Септември 2022

Европейската комисия представи днес новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни...

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите

16 Септември 2022

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС. Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. С него се поставя и акцент вър...

Нови правила на ЕС за киберсигурност гарантират по-сигурни хардуерни и софтуерни продукти

15 Септември 2022

Европейската комисия представи предложение за нов законодателен акт за киберустойчивост с цел защита на потребителите и предприятията от продукти с недостатъчни защитни функции. Това е първо по рода си законодателство за целия ЕС, което въвежда задължителни изисквания за киберсигурност за продуктите с цифрови елементи през целия им жизнен цикъл. ...

Изявление на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно енергетиката

07 Септември 2022

Изправени сме пред извънредна ситуация, тъй като Русия е ненадежден доставчик и манипулира нашите енергийни пазари. Нашето единство и солидарност ще гарантират, че ще надделеем! Повишихме готовността си и отслабихме влиянието на Русия върху предлагането на енергия чрез намаляване на търсенето, което позволи общите запаси в хранилищата ни на газ да ...

Конкурс на ЕС за млади преводачи: училищата вече могат да се записват

05 Септември 2022

Средните училища във всички страни от ЕС могат да се записват в ежегодния конкурс по превод на Европейската комисия Juvenes Translatores. От 12:00 ч. (централноевропейско време) на 2 септември училищата могат да регистрират онлайн своите ученици, за да се състезават с техни връстници в ЕС. Тази година участниците ще превеждат текстов...

Европейската комисия предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

12 Август 2022

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки.  Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в...

ЕС дава над 110 милиона евро за модернизация на железопътен коридор в Западна България

12 Август 2022

Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница. Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната л...

Лятна икономическа прогноза на ЕК за 2022 г.: Войната на Русия влошава перспективите

12 Август 2022

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта. В (междинната) икономическа прогноза от лятото на 2022 г. се предвижда, че икономиката на ЕС ще нарасне с 2,7 % през 2022 г....

Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии

12 Юли 2022

72% от анкетираните заявяват, че неотдавна са прочели, видели или чули нещо за Европейския съюз, а 57% — за Европейския парламент Телевизията доминира като основен източник на новини (75%). Това важи особено за по-възрастните хора Като цяло обществените телевизии и радиостанции се смятат за най-надеждния източник на новини в ЕС (49%), ...

Нови правила за пътната безопасност и условия за автономни превозни средства в ЕС

12 Юли 2022

Новият Регламент относно общата безопасност на превозните средства започна да се прилага от 6 юли 2022 г. С него се въвежда набор от задължителни усъвършенствани системи за подпомагане на водача с цел подобряване на пътната безопасност и се установява правната рамка за одобряване на автоматизирани и напълно автономни превозни ср...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>