23 нови изследователски проекта ще получат финансиране от ЕС в размер на 128 милиона евро

11 Август 2020

Комисията ще подкрепи 23 нови изследователски проекта с 128 милиона евро в отговор на продължаващата пандемия, причинена от коронавируса. Финансирането по „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, е част от ангажимента на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата „Глоба...

Промени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

04 Август 2020

Образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие и ще започне новата учебна година в променен формат. В изминалите четири години от началото на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в България бяха утвърдени точно 100 училища с официален статут на предста...

Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена, за да получи одобрението на Парламента

04 Август 2020

Положителна стъпка по отношение на възстановяването в краткосрочен план, но орязването на дългосрочния бюджет е неприемливо   Нужен е демократичен контрол върху инструмента за възстановяване на ЕС, за да бъде осигурена отчетността за изразходването на средствата   Задължително трябва да бъде включен о...

Съобразен с бъдещето подход в професионалното образование и обучение

17 Юли 2020

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Съобразен с бъдещето подход #EUSkillsAgenda  Как пандемията на корона-вирус се отрази на ПОО?Пандемията от коронавирус сериозно засегна всички форми на образование и обучение, включително ПОО, като най-засегнати бяха ученето в процеса на работа и чиракуването. Какво предлага Комисията с цел съобразява...

Нова уебплатформа — Re-open EU — ви предоставя цялата необходима информация, за да планирате уверено почивка извън дома си.

17 Юли 2020

Въпреки че общественото здраве остава наш приоритет, искаме всеки да се наслади на лятната си почивка и да се събере със семейството и приятелите си. Европейският съюз и неговите държави членки планират безопасно отваряне на границите в Европа. Нова уебплатформа — Re-open EU — ви предоставя цялата необходима информация, за да планира...

Европейската комисия приветства присъединяването на България и Хърватия към валутния механизъм II

13 Юли 2020

Европейската комисия приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II). Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз. Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент...

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

13 Юли 2020

Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи във всички държави — членки на ЕС. Тазгодишното издание на информационното табло показва по-нататъшно подобрение на ефективността на...

Политика на сближаване

13 Юли 2020

Европейската комисия обяви подкрепата си за пет национални и регионални програми за пилотни иновативни начини за ангажиране на гражданите при вземането на решения за инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Управляващите органи от Испания, Полша, Италия, както и две програми по Interreg (Белгия — Нидерландия и България — Румъ...

Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

09 Юли 2020

„По време на пандемията ясно се очертаха редица трудности пред европейските образователни системи. Сред тях са разликите в свързаността и инфраструктурата, в достъпа до качествено дистанционно обучение,  недостигът на цифрови умения за електронно обучение. За да отговорим на тези предизвикателства, трябва да съвместно да изградим нашата ...

Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

09 Юли 2020

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в прогнозата на Европейската комисия...

Защита на потребителите: последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличават

09 Юли 2020

Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година...

Европейската комисия приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

09 Юли 2020

Европейската комисия прие допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>