Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023

Отворено за подаване до 25 ноември: Европейски награди за наследство / Награди Europa Nostra 2023 г.

Европейските награди за наследство / наградите Europa Nostra 2023 са отворени за кандидатстване!

Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности вече имат нов шанс да бъдат признати за своите постижения!

Наградите идентифицират и популяризират най-добрите практики в опазването и подобряването на материалното и нематериалното културно наследство, стимулират трансграничния обмен на знания в цяла Европа, повишават обществената осведоменост и оценка на културното наследство на Европа и насърчават по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.

Наградите ще бъдат присъдени в пет категории:
● Съхраняване и адаптивно повторно използване
● Проучване
● Образование, обучение и умения
● Ангажираност на гражданите и повишаване на осведомеността
● Шампиони по наследство

Ще бъдат наградени до 30 забележителни постижения в областта на наследството от цяла Европа. От тях до 5 победители ще получат Гран При с парична награда от €10 000. Един победител ще получи и наградата Public Choice Award с парична награда от 10 000 евро след онлайн гласуване, проведено от Europa Nostra, Европейският глас на гражданското общество, ангажирано с културното наследство.

Европейските награди за наследство / наградите Europa Nostra бяха стартирани през 2002 г. от Европейската комисия и оттогава се управляват от Europa Nostra. Те са подкрепени от програма Творческа Европа на Европейския съюз.

Наградите донесоха големи ползи за победителите, като по-голяма (международна) експозиция, увеличен брой посетители и последващо финансиране.

Изпратете своята кандидатура и споделете историите си за успех в цяла Европа!
За повече информация и онлайн подаване: www.europeanheritageawards.eu
Краен срок за изпращане: 25 ноември 2022 г