Европейската комисия предлага намаляване на административната тежест за земеделските стопани

23 Февруари 2024

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени ре...

Междинна оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост

22 Февруари 2024

  Европейската комисия представи междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента на ЕС за възстановяване, който е в основата на плана NextGenerationEU на стойност 800 милиарда евро. Междинната оценка показва как МВУ е постигнал целите си до момента. През целия си жизнен цикъл МВУ, чрез нацио...

ЕК представи инициативи за цифровите инфраструктури от следващо поколение

22 Февруари 2024

Европейската комисия представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Усъвършенстването на цифровите мрежови инфраструктури и услуги е важно за икономическата конкурентоспособност, а бързата, сигурна и достъпна свързаност е от значение за внедряването на технологиите от след...

EК инвестира над 233 млн. евро в стратегически проекти за околна среда и климат в 10 държави, включително България

22 Февруари 2024

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата LIFE в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт. Отпуснатото финансиране за дванайсетте проекта ще подпомогне България, Чехия, И...

Борбата със сексуалното насилие над деца получава нов тласък с актуализация на наказателното законодателство

13 Февруари 2024

Европейската комисия приема предложение за актуализиране на наказателното законодателство относно сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца. Сексуалното насилие над деца е ужасно престъпление, при което се наблюдават значителни промени през последните години. С тези преразгледани правила се разширяват определенията за престъпл...

ЕК препоръча мерки срещу предотвратимите ракови заболявания чрез ваксинация

13 Февруари 2024

Европейската комисия предложи препоръка в подкрепа на усилията на държавите членки за предотвратяване на раковите заболявания чрез ваксинация. Препоръката насърчава навлизането на две основни ваксинации, които могат да предотвратят вирусни инфекции, които могат да доведат до рак: срещу човешки папиломавирус (HPV) и вируса на хепатит B (HB...

ЕС ще подкрепя свои фирми, разработващи надежден изкуствен интелект

13 Февруари 2024

Европейската комисия оповести пакет от мерки в подкрепа на европейските стартиращи предприятия и малки и средни фирми в разработването на надежден изкуствен интелект (ИИ), който спазва ценностите и правилата на ЕС. В речта си за състоянието на Съюза през 2023 г. председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен обяви нова инициатива за предоставяне на ...

2,5 млрд. евро са отпуснати като спешни мерки на земеделските производители в ЕС от 2014 г. насам

13 Февруари 2024

Нов доклад показва, че от 1 януари 2014 г. до края на 2023 г. Европейската комисия е приела 63 извънредни мерки на стойност над 2,5 милиарда евро в подкрепа на земеделските стопани и производителите, засегнати от загуба на продукция, намаляване на цените, увеличаване на производствените разходи или прекъсване на веригата на доставки. Т...

ЕК прие минимални хигиенни стандарти за материали, които влизат в контакт с питейната вода

13 Февруари 2024

Европейската комисия прие нови минимални хигиенни стандарти за материалите и продуктите, които влизат в контакт с питейната вода. Те ще се прилагат от 31 декември 2026 г. за материали и продукти, използвани в нови инсталации, или когато по-стари инсталации се реновират или ремонтират. Тези стандарти ще предотвратят микробния растеж и ще намал...

ЕК предлага преразглеждане на Регламента за изделията за инвитро диагностика

13 Февруари 2024

Европейската комисия предложи да бъде предоставено повече време за прилагането на Регламента за медицинските изделия за инвитро диагностика при определени условия. Предложението цели да бъде подобрена грижата за пациентите чрез подобряване на достъпа до този вид медицински изделия. Комисията предлага също така мерки за повишаване на прозрачнос...

По-силен глас за младите хора при изготвянето на политиките на ЕС

11 Януари 2024

Европейската комисия обяви няколко действия, които дават на младите хора по-голяма възможност да участват във вземането на решения и задълбочават младежкото измерение в политиките на ЕС в периода преди и след европейските избори през 2024 г. Обявените действия се основават на резултатите от Европейската година на младежта (2022 ...

Необходими са нови правила на ЕС за справяне с цифровата зависимост

12 Декември 2023

В доклад, приет  с 545 гласа „за“ 12 „против“ и 61 „въздържал се“, евродепутатите предупреждават за пристрастяващия характер на онлайн игрите, социалните медии, платформите за стрийминги онлайн магазините, които използват уязвимостта на потребителите, за да привлекат вниманието им и да монетизират върху данн...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>