Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

09 Юли 2020

„По време на пандемията ясно се очертаха редица трудности пред европейските образователни системи. Сред тях са разликите в свързаността и инфраструктурата, в достъпа до качествено дистанционно обучение,  недостигът на цифрови умения за електронно обучение. За да отговорим на тези предизвикателства, трябва да съвместно да изградим нашата ...

Лятна икономическа прогноза за 2020 г.: още по-силна рецесия с по-големи различия

09 Юли 2020

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в прогнозата на Европейската комисия...

Защита на потребителите: последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличават

09 Юли 2020

Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година...

Европейската комисия приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

09 Юли 2020

Европейската комисия прие допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от...

Европейската комисия изготвя планове за енергийна система на бъдещето и чисти водородни технологии

09 Юли 2020

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен секто...

Основни цифрови умения за 70% от европейските граждани в активна възраст до 2025 г.

01 Юли 2020

Европейското образователно пространство е в основата на новата програма за умения  Днес Европейската комисия публикува Европейската програма за умения, насочена към осигуряване на уменията и компетентностите на хората в активна възраст, необходими за бъдещите работни места. Тя се съсредоточава върху партньорството с държавите членки, бизнес...

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

01 Юли 2020

Комисията представя днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), коит...

Старт на инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“

01 Юли 2020

Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС.  Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. В основата на пакета от мерки стоят четири елемента, ...

Над 20 милиона евро подкрепа по линия на политиката на сближаване

25 Юни 2020

Европейската комисия прие преразпределянето на над 20 милиона евро от финансирането по линия на политиката на сближаване, за да засили реакцията на здравния сектор във връзка с епидемията от коронавирус. Благодарение на това финансиране българското Министерство на здравеопазването закупи ново медицинско оборудване от най-висок клас, животоспасяващи...

Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си

25 Юни 2020

Преговарящите страни от Парламента и Съвета постигнаха споразумение относно първите общоевропейски правила за колективна защита. Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита от масови вреди, като в същото време въвежда подходящи предпазни ...

Бюджетът на ЕС за 2021 г.- насочен към възстановяването на Европа

25 Юни 2020

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU — временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизи...

Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните

25 Юни 2020

Европейската комисия публикува доклад за оценка на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) малко повече от две години след влизането му в сила. Докладът показва, че ОРЗД е постигнал повечето от своите цели, най-вече като е осигурил силен набор от приложими права за гражданите и е създал нова европейска система за управление и правоприлаг...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>