Финансиране за нови алианси на европейските университети

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2024 г. за инициативата „Европейски университети“, с която се предоставя подкрепа за алианси на висши учебни заведения. С днешните резултати 14 нови алианса на европейски университети се присъединяват към 50-те досегашни и ще получат до 14,4 милиона евро всеки за период от четири години.

Тези общо 64 университетски алианси обхващат над 560 висши училища в 35 държави. Обявените днес резултати бележат важен етап в постигането на целта, заложена в Европейската стратегия за университетите – за най-малко 60 алианса с участието на над 500 университета до средата на 2024 г.

Алиансите дават възможност на студентите да учат и работят в различни европейски държави, на различни езици и в различни сектори и академични дисциплини, с което прави европейското висше образование по-конкурентоспособно.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Ангажиментът ни за алиансите на европейските университети е силен. Както посочва Енрико Лета в доклада си за бъдещето на единния пазар, тези съюзи са от основно значение за това, което би могло да се превърне в петата свобода на нашия единен пазар — свободата да учим, да се образоваме, да преподаваме и да правим научни изследвания без граници на целия континент. Горещо поздравявам всички висши училища, спечелили в тази покана. 64-те алианса изграждат бъдещето на европейския сектор на висшето образование.“