Решения, свързани с паричната политика

 

Инфлацията продължава да спада, но все още се очаква да се задържи твърде висока твърде дълго. Управителният съвет на Европейската Централна Банка е решен да осигури нейното своевременно връщане към средносрочното целево равнище от 2%. За да затвърди напредъка към своята цел,  той взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ.

Увеличението днес отразява неговата оценка на перспективата за инфлацията, съобразена с постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика. Макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ за еврозоната от септември предвиждат средно равнище на инфлацията от 5,6% през 2023 г., 3,2% през 2024 г. и 2,1% през 2025 г. Това представлява възходяща ревизия за 2023 г. и 2024 г. и низходяща за 2025 г. Възходящата ревизия за 2023 г. и 2024 г. се дължи основно на по-високи цени на енергоносителите. Базисният ценови натиск остава силен, въпреки че повечето показатели започват да отслабват. Експертите на ЕЦБ ревизираха леко надолу прогнозния тренд на инфлацията без компонентите енергоносители и храни до средно равнище от 5,1% през 2023 г., 2,9% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г. Предишните повишения на лихвените проценти от страна на Управителния съвет продължават да намират силно отражение. Условията за финансиране са още по-затегнати и все повече потискат търсенето. Това е важен фактор за връщането на инфлацията към целевото ѝ равнище. Експертите на ЕЦБ значително понижиха прогнозите си за икономическия растеж предвид нарастващото въздействие на затягането на политиката върху вътрешното търсене и отслабването на международната търговия. Сега те очакват икономиката на еврозоната да отбележи растеж от 0,7% през 2023 г., 1,0% през 2024 г. и 1,5% през 2025 г.