Едва половината европейци знаят, че антибиотиците не са ефективни срещу вируси

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, съдържа преглед на отношението на европейците към антибиотиците.

В навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, проучването на антимикробната резистентност показа, че 23 % от респондентите са вземали антибиотици през последната година, което е най-ниската цифра от 2009 г. насам. Това ясно показва, че усилията за информиране на гражданите относно рисковете от прекалената употреба на антибиотици се отплащат. Но е нужна още много работа. Според проучването все още голяма част от европейците са вземали антибиотик без основание (т.е. за вирусни инфекции или само симптоматично)

Антимикробната резистентност (АМР) представлява един от най-големите рискове за здравето на човека и една от 3-те най-сериозни заплахи, установени от Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации към Комисията (HERA), които изискват мерки за координация на равнището на ЕС.

Нови данни, публикувани днес от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), показват, че в целия Европейски съюз, Исландия и Норвегия всяка година от резистентни на антибиотици инфекции умират над 35 000 души. Тези инфекции водят до допълнителни 1,5 млрд. евро разходи за здравеопазване и загуба на работоспособност в ЕС.