Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.

Европейската комисия публикува единадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи в държавите от ЕС.

Тазгодишното информационно табло включва данни за 16 нови области, например за начина, по който националните органи се борят с корупцията, за продължителността на производствата, свързани със случаи на подкуп, и за специалните договорености за улесняване на равния достъп до правосъдие за възрастни хора, жертви на основано на пола насилие и домашно насилие, както и за лица, които като цяло са изложени на риск от дискриминация.

В изданието за 2023 г. за първи път са включени и конкретни данни за заплатите на съдиите и прокурорите, за назначаването на главни прокурори и председатели на Върховния съд и за висшите инстанции, компетентни по конституционни въпроси, наред с другото.

Повече информация ще намерите в документа тук.