Бюджет на ЕС за 2024 г.: предоставяне на възможност на Европа да изпълни своите приоритети

Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 189,3 милиарда евро за 2024 г. Бюджетът ще бъде допълнен със сума в размер на приблизително 113 милиарда евро под формата на плащания за безвъзмездни средства по линия на NextGenerationEU — инструмента на ЕС за възстановяване след пандемията. Благодарение на комбинирания им капацитет ще продължи стимулирането на сегашното икономическо възстановяване на Европа и създаването на работни места, като същевременно бъде подсилена стратегическата автономност на Европа.

През последните години ЕС беше изправен пред изключителни предизвикателства, включително бързо нарастваща инфлация, които оказаха значителен натиск върху способността на бюджета да продължава да посреща нуждите, възникнали заради нови събития. Въпреки това проектобюджетът за 2024 г. продължава да предоставя важно финансиране за политическите приоритети на ЕС, както е планирано. Разходите в областта на околната среда и на цифровите технологии ще продължат да бъдат приоритет, за да стане Европа по-устойчива и подготвена за бъдещето.

Проектобюджетът за 2024 г. насочва средствата към местата, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и на нашите партньори по света. Финансирането ще подпомогне модернизирането и укрепването на нашия Съюз, като стимулира екологичния и цифровия преход, създава работни места и засилва ролята на Европа в световен мащаб.

Повече информация ще намерите в документа тук.