Мария Габриел и Себастиан Курц: Инвестициите в иновации, наука и образование са инвестиции в бъдещето

13 Февруари 2020

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел се срещна днес с канцлера на Австрия Себастиан Курц и го призова в предстоящите преговори да подкрепи ориентиран към бъдещето бюджет на ЕС за 2021-2027 г. На 20 февруари ще се проведе извънредно заседание на Европейския съвет и ще се търси...

Въпреки Brexit - телефон 112 остава!

12 Февруари 2020

На 11 февруари отбелязваме Европейския ден на Телефон 112. Общоевропейският спешен номер 112 все още може да се използва след Brexit. Съответните министерства в Лондон и Единбург уведомиха, след запитване, за това информационната мрежа Европа Директно. Както във всички страни от ЕС, туристите в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия могат да...

Изкуствен интелект: евродепутатите искат да осигурят справедлива и безопасна употреба за потребителите

12 Февруари 2020

Парламентът призовава за силен набор от права за защита на потребителите в контекста на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения, в резолюция, одобрена днес. Резолюцията адресира няколко предизвикателства, произтичащи от бързото развитие на изкуствения интелект и автоматизираните технологии за вземане на решения, със специален ...

Повече от пари: дългосрочният бюджет на ЕС е инструмент за бъдещето на Европа

12 Февруари 2020

Да говорим за бюджета означава да говорим за бъдещето на ЕС, заявиха евродепутатите в ключов пленарен дебат с Николина Брняц, хърватски държавен секретар по външните и европейските въпроси, представляващ Съвета на ЕС, и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. Дебатът днес се проведе преди извънредната среща на върха, която започва на 20 ...

Българите зад граница вече могат да получават информация за актуалните възможности за започване на работа в страната

05 Февруари 2020

Българите зад граница вече могат да получават информация за актуалните възможности за започване на работа в страната, както и полезна информация за условията на труд и живот у нас. Тя е достъпна в новата рубрика "Работа в България" на сайта на мрежата за европейска трудова мобилност в България, която е част от Агенцията по заетостта. ...

Европейската комисия подкрепя реформите в България при управлението на държавните предприятия

21 Януари 2020

Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предоставиха подкрепа на България по линия на Програмата за подкрепа на структурните реформи на ЕС с цел да се направи преглед и оценка на управлението на държавните предприятия. В резултат на този проект и неговите препоръки България постигна значителен напредък ...

Гражданите да бъдат в основата на Конференцията за бъдещето на Европа

21 Януари 2020

Евродепутатите искат гражданите да бъдат в центъра на широки дискусии за справянето с вътрешните и външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон. Хора от различен произход, представители на гражданското общество и заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно равнище трябва да у...

Европейската комисия представя Съобщение относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени

21 Януари 2020

В Съобщението относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени се представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички ра...

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

21 Януари 2020

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният днес план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — ще мобилизи...

Хърватско председателство на Съвета на ЕС

03 Януари 2020

Хърватско председателство на Съвета на ЕС: 1 януари—30 юни 2020 г. Приоритетите на хърватското председателство са подчинени на неговия девиз: „Силна Европа в един свят на предизвикателства“. Програмата на председателството е съсредоточена върху четири основни области: Европа, която се развива Европа, к...

Евробарометър: защитата на правата на човека е най-важната ценност на ЕС според гражданите му

12 Декември 2019

Правата на човека, свободата на словото и равенството между половете са сред най-важните основни ценности на ЕС   52% от отговорилите на анкетата смятат климатичните промени за най-належащият проблем в областта на околната среда   59% подкрепят членството на страната си в ЕС   ...

Национална програма „Цифрова България 2025“

05 Декември 2019

Правителството прие проект на Национална програма „Цифрова България 2025“, както и Пътната карта за нейното изпълнение. Документът определя условията за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, използване на електронни услуги и увеличаване на цифровите умения. Програмата е базирана на новите европейски стратегически и програм...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>