ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор в България

12 Юли 2024

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, българска схема в размер на 142 млн. евро (278 млн. лв.) за подпомагане на енергийния сектор. Схемата има за цел да облекчи част от разходите на дружествата, които съхраняваха природен газ в подземното газохранилище „Чирен“, за да се помогне на Българи...

Канада се присъединява към програмата „Хоризонт Европа“

04 Юли 2024

Канада се присъединява към разрастващата се група държави извън ЕС, които са част от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Чрез тази стъпка канадските изследователи и организации ще работят със своите колеги от ЕС по широкомащабни проекти за справяне с глобалните предизвикателства в ключови области. Спо...

ЕК одобрява държавна помощ за преструктуриране в размер на 25,51 милиона евро за Български пощи

04 Юли 2024

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, плановете на България да отпусне на пощенския оператор Български пощи помощ за преструктуриране в размер до 25,51 милиона евро (50 милиона лева). Мярката ще позволи на дружеството да възстанови дългосрочната си жизнеспособност, като същевременно се сведе ...

Ден на река Дунав и годишнина от конвенцията за опазването й

04 Юли 2024

На 29 юни се отбелязват 30 години от подписването на Конвенцията за опазване на река Дунав през 1994 г. в София. Тя се прилага чрез Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), в която участват 14 държави и ЕС -  организацията е пример за успешно трансгранично управление на общите речни басейни. Страните от МКОРД гарантират, че по...

Финансиране за нови алианси на европейските университети

04 Юли 2024

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ за 2024 г. за инициативата „Европейски университети“, с която се предоставя подкрепа за алианси на висши учебни заведения. С днешните резултати 14 нови алианса на европейски университети се присъединяват към 50-те до...

Доклад за напредъка на държавите за присъединяване към еврозоната

26 Юни 2024

Европейската комисия публикува своя Доклад за конвергенцията за 2024 г., в който представя оценка на напредъка, постигнат от държавите членки извън еврозоната по отношение на приемането на еврото. Докладът обхваща България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, които са правно задължени да приемат еврото. Според заключенията в доклада ...

Икономическа прогноза от пролетта на 2024 г.: Постепенна експанзия на фона на сериозни геополитически рискове

03 Юни 2024

Европейската комисия представи пролетната икономическа прогноза от 2024 г. След общата икономическа стагнация през 2023 г., по-добрият от очакваното растеж в началото на 2024 г. и продължаващото намаляване на инфлацията създадоха условия за постепенно увеличаване на икономическата активност през прогнозния период. В прогнозата се предвижда ...

Евробарометър: европейците искат ЕС да стане по-силен и по-независим

03 Юни 2024

Публикуваното днес проучване „Стандартен Евробарометър“ показва, че 77% от европейците подкрепят общата политика за отбрана и сигурност сред държавите от ЕС, а 71% са съгласни, че ЕС трябва да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване. Повече от две трети от анкетираните са съгласни, че ЕС е място на стабилност в един тр...

Водите за къпане в Европа остават безопасни

03 Юни 2024

Според обнародвания днес последен годишен доклад за качеството на водите за къпане, 85,4% от местата за къпане в Европа отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество през 2023 г. 96% от всички официално идентифицирани водоеми за къпане отговарят на минималните стандарти за качество, ка...

ЕК създаде Европейска служба за изкуствен интелект

03 Юни 2024

Европейската комисия разкри Служба за изкуствен интелект (ИИ), която има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, и ограничава рисковете от неговото използване. Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния ...

Евробарометър: мнозинството европейци са загрижени за околната среда

03 Юни 2024

Според ново проучване на Евробарометър на тема „Отношението на европейците към околната среда“, публикувано днес, гражданите на ЕС продължават да изразяват висока степен на загриженост за околната среда, чието опазване според тях е проблем, който ги засяга лично. Повече от три четвърти от анкетираните в проучването заявяват, че въпро...

ЕК изяснява правното тълкуване на формсажорни обстоятелства за земеделските стопани

03 Юни 2024

Европейската комисия прие съобщение с разяснения за използването на понятията непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор в случаи на непредвидими и екстремни метеорологични явления. Комисията изяснява правното тълкуване на тези понятия с цел да подсигури плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП) за засегнатите...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>