Нови правила в ЕС за политическата реклама

09 Април 2024

От днес влизат в сила нови правила на ЕС за определяне на общи стандарти относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама. Тези правила ще позволят на гражданите да идентифицират послания, които се стремят да повлияят на техните мнения и политически решения и целят да насърчават свободни и честни избори. От сега нататък политическ...

09 Април 2024

...

Конкурс за млади журналисти и студенти „Youth4Regions“

09 Април 2024

Европейската комисия постави началото на 8-ото издание на „Youth4Regions“ — програма, която предлага на студенти по журналистика и бъдещи журналисти възможност за едноседмично обучение в Брюксел през октомври 2024 г., включващо семинари, наставничество и работа с по-опитни журналисти в залата за пресконференции, както и посещ...

ЕК разработва планове за европейска диплома

05 Април 2024

Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Тя ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС. Подобна европейска д...

България участва в нови проекти за реформи по Инструмента за техническа подкрепа

05 Април 2024

Европейската комисия одобри нов цикъл от 170 проекти в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), за да подкрепи държавите членки при разработването и изпълнението на общо 307 реформи през 2024 г., които ще засилят конкурентоспособността, устойчивостта и модернизацията на държавите членки. Тези реформи ще обхващат широк кръг от об...

ЕК се подготвя за реформи преди разширяването и прегледите на политиката

05 Април 2024

Европейската комисия прие съобщение относно реформите преди разширяването и прегледите на политиката. Този документ допринася за продължаващия процес на обсъждане на вътрешните реформи, които ЕС ще трябва да направи, за да се подготви за разширен Съюз. В него се разглеждат последиците от по-голям ЕС в четири основни области – ценности, полит...

ЕК предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

22 Март 2024

Европейската комисия предложи поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В съобщението „Изграждане на бъдещето с природа“ се посочват предизвикателствата и пречките и се предлага те да бъдат преодолени в съответствие със Съобщението относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Н...

ЕК определи действия за по-добри условия на стажовете и за преодоляване на недостига на работна ръка

22 Март 2024

Европейската комисия предложи да се подобрят условията на труд за стажантите, включително заплащането, приобщаващият характер и качеството на стажовете в ЕС. Тази инициатива включва: Предложение за директива относно подобряването и прилагането на условията на труд за стажантите и борбата с прикриването под формата на стажове на реални трудови...

ЕК публикува предварителни данни за смъртните случаи по пътищата за 2023 г.

22 Март 2024

Европейската комисия оповести предварителни данни за смъртните случаи по пътищата за 2023 г. При ПТП са убити около 20 400 души, което е с 1% по-малко спрямо 2022 г. Въпреки известния напредък след 2019 г., малко държави членки са на път да постигнат целта на ЕС и ООН за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата до 2030&nbs...

ЕК одобри българска схема за държавна помощ за земеделски стопани

22 Март 2024

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 61,3 милиона евро (120 милиона лева) за подпомагане на земеделските стопани, производителите на зърно и маслодайни култури в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Коми...

Европейската комисия предлага намаляване на административната тежест за земеделските стопани

23 Февруари 2024

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени ре...

Междинна оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост

22 Февруари 2024

  Европейската комисия представи междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента на ЕС за възстановяване, който е в основата на плана NextGenerationEU на стойност 800 милиарда евро. Междинната оценка показва как МВУ е постигнал целите си до момента. През целия си жизнен цикъл МВУ, чрез нацио...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>