“Внимание! До теб стои дете!“

16 Ноември 2011

На 16. ноември 2011 г., в Седмицата на Толерантността, в ЦДГ „Европейчета” се проведе открит урок на тема „Внимание! До теб стои дете!”, част от Кампанията „Правата на децата – Европейски уроци в детската градина!”на център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, на който присъстваха студенти от Педагогическия колеж Враца към...

Годишна координационна среща на мрежата Европа Директно

10 Ноември 2011

На 7-9.ноември 2011 г. в Малта се проведе Годишната координационна среща на мрежата Европа Директно....

Чуждоезиков център в Регионална библиотека Враца

10 Ноември 2011

Тази инициатива се проведе под мотото на обявената от ЕС – 2011 г. – Година на доброволчеството. За целта ученици от 9 а клас на СОУ “В. Кънчов”, заедно със своя класен ръководител – Поля Ценова, се включиха с доброволен труд в подреждането на фонда в този център. Фондът е съставен ос специализирана литература за езиково обучение от английски, френ...

„Ти пишеш европейска история” във Видин

05 Ноември 2011

Кампанията „Ти пишеш Европейска история” гостува на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Любен Каравелов” във Видин. Проведеното обучение „Научи-направи-публикувай” на учители и ученици от тези училища за придобиване на медийна компетентност и правата на гражданите постигна целта да регистрираме и популяризираме в публичното пространство промените, които са наст...

Работната среща-семинар

27 Октомври 2011

На 27.10.2011 г. Европа Директно Враца се включи в работната среща-семинар на служителите на 11-те Бюра по труда от област Видин, Враца и Монтана, които работят за EURES мрежата и предоставят услуги на гражданите, свързани с трудовата мобилност....

Европейски открит урок „Хората, еднакви и различни”

19 Октомври 2011

В продължение на Кампанията „Правата на децата – Европейски уроци в детската градина!”, Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца в ЦДГ № 9 „Арабела” гр. Видин се проведе европейския открит урок за преподаване правата на детето на тема „  Хората, еднакви и различни” ....

Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България

13 Октомври 2011

Представители на Европа Директно Враца участваха в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България «Да комуникираме Европа заедно – възможности и предизвикателства през 2012 г.», която се проведе 10-12 октомври 2011 г. В гр. Велинград....

"Единни в многообразието от езици"

26 Септември 2011

Европа Директно Враца се присъедини към инициативата на СБИО на Регионална библиотека Враца "Единни  в многообразието от езици", посветена на Европейския ден на езиците. Учениците разказаха за удобството и възможностите, които дава владеенето на чужд език, как общуват при пътуванията си в Европа, представяйки свои фотографии от посетени места....

Кампания „Вътрешен пазар и работа в ЕС”

30 Август 2011

Център Европа Директно Враца към ТПП-Враца стартира Кампанията „Вътрешен пазар и работа в ЕС” Цел на кампанията е да насърчи трудовата заетост и мобилност в региона. Да допринесе за постигането на поставената в стратегията „Европа 2020” цел - заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години, както и укрепването на Европейския вътрешен пазар. ...

Финал на дарителската кампания "От деца за деца" в гр. Монтана

19 Август 2011

Доброволците на МИКЦ Монтана направиха дарение от играчки на Центъра за настаняване от семеен тип за деца в Монтана. Това бе финала на дарителската кампанията "От деца за деца", стартирала на 9 май 2011, съвместно с Европа Директно Враца....

Информационна брошура "2011 - Европейска година на доброволчеството"

27 Юли 2011

Център Европа Директно Враца издаде информационна брошура "2011 - Европейска година на доброволчеството". Целта и е  да повиши осведомеността по отношение на ценностите и значимостта на доброволческата дейност - да повиши общата осведоменост за значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, което допринася за въпрос...

Кампанията "Ти пишеш Европейска история" в Монтана

07 Юли 2011

„Човек, с който сте се запознали в чата иска да се срешне с Вас. Какво бихте направили ?” «Искаш да си купиш храна, но на опаковката не е посочен крайния срок на годност, нито датата на производство. Какво е най-добре да направиш?” „Има ли значение за теб дали закуската, която ще си купиш, е от известна марка?” Това са част от въпросите, чиито отго...