Кампания „Вътрешен пазар и работа в ЕС”

30 Август 2011

Център Европа Директно Враца към ТПП-Враца стартира Кампанията „Вътрешен пазар и работа в ЕС” Цел на кампанията е да насърчи трудовата заетост и мобилност в региона. Да допринесе за постигането на поставената в стратегията „Европа 2020” цел - заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години, както и укрепването на Европейския вътрешен пазар. ...

Финал на дарителската кампания "От деца за деца" в гр. Монтана

19 Август 2011

Доброволците на МИКЦ Монтана направиха дарение от играчки на Центъра за настаняване от семеен тип за деца в Монтана. Това бе финала на дарителската кампанията "От деца за деца", стартирала на 9 май 2011, съвместно с Европа Директно Враца....

Информационна брошура "2011 - Европейска година на доброволчеството"

27 Юли 2011

Център Европа Директно Враца издаде информационна брошура "2011 - Европейска година на доброволчеството". Целта и е  да повиши осведомеността по отношение на ценностите и значимостта на доброволческата дейност - да повиши общата осведоменост за значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, което допринася за въпрос...

Кампанията "Ти пишеш Европейска история" в Монтана

07 Юли 2011

„Човек, с който сте се запознали в чата иска да се срешне с Вас. Какво бихте направили ?” «Искаш да си купиш храна, но на опаковката не е посочен крайния срок на годност, нито датата на производство. Какво е най-добре да направиш?” „Има ли значение за теб дали закуската, която ще си купиш, е от известна марка?” Това са част от въпросите, чиито отго...

Кампания „Ти пишеш Европейска история”

05 Юли 2011

Целта на Кампанията е, придобивайки медийни компетентности и познания за правата на гражданите на ЕС,  ученици от 9 до 13 годишна възраст и учители от Северозападна България, да регистрират  в публичното пространство промените, които са настъпили в нашето общество след влизането ни в Европейския съюз  по отношение на нашето ежедневие...

Съобщение!

23 Юни 2011

Съобщение за участниците в кампанията „ТЕЛЕФОНЪТ ЗВЪННА! ПОМОГНЕТЕ НИ ДА ЖИВЕЕМ ДОСТОЙНО!”...

Координационна среща и тренинг "СВЕТЪТ ПРЕЗ НЯКОЛКО ЧИФТА ОЧИ"

10 Юни 2011

Изключително полезно и интересно бе участието на двама представители на Центъра Европа Директно Враца в Координационната среща и обучение за комуникационни умения за информационната мрежа Европа Директно в България - информационни и документационни центрове на тема " Европейския съюз и 2011 година - Стратегия "Европа 2020", която се проведе на 08. ...

Организирана среща за Съюза на инвалидите в България - гр. Враца

09 Юни 2011

В следствие на проведената през м.май в Център Европа Директно Враца среща с възрастни хора и инвалиди от Враца с психолози доброволци и социални работници, получихме молба от Съюза на инвалидите в България - гр. Враца да организираме среща на техните членове с експерти от Националния Осигурителен Институт за разясняване на техните права и задължен...

"Лебедово езеро" музикална приказка, пресъздадена от ЦДГ "ЕВРОПЕЙЧЕТА"

08 Юни 2011

"Лебедово езер" музикална приказка на П.Ил.Чайковски, пресъздадена от ЦДГ "ЕВРОПЕЙЧЕТА"...

"Аз имам право на име"

21 Май 2011

Целодневна детска градина №4 „Калинка” – Монтана бе домакин на открит урок на тема „Аз имам право на име” като част от Право №7 от Конвенция за правата на детето (Адаптирана версия за деца): Чл.7 Аз имам право на собствено, бащино и фамилно име, гражданство и да познавам и бъда отгледан от родителите си....

Европа за нас!

16 Май 2011

По време на първото изложение за проекти по европейски и международни програми "Европа за нас", което се проведе от 13.май до 15.май 2011 год. в гр. София, Търговско-промишлена палата - Враца, събра на своя щанд участниците в събитието от мрежата Европа Директно България....

ПОДАРИ МИ УСМИВКА!

11 Май 2011

ПОДАРИ МИ УСМИВКА!...