„Искам да успея в Европа”

    Тема на срещата бе „Европейският Парламент като институция на Европейския съюз”.

Участниците в клуба се запознаха с правомощията и функциите, организацията и начина на работа на европейската институция.

Накрая младите европейци, на които им предстои да участват в предстоящите избори за Европейски Парламент през 2013 година, проведоха дебат, разделени на парламентарни групи, за това „Как би могла да се увеличи заетостта сред младите европейци”.