КАМПАНИЯ „С ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА И ДЯДО – ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА!”

Първият етап от Кампанията включва обучение във Враца(на 04.05.2012 г. в обучителната зала на ТПП-Враца, Дом на Културата), Монтана (на 07.05.2012 г. АРР и БЦ Монтана) и Видин                    ( 08.05.2012 г.  ЦДГ Арабела) на група пенсионирани детски педагози, баби и дядовци на деца от детските градини, на тема „Мога да  помогна с приказките на баба и дядо!”, с обучител Доц. Даниела Тасевска от Великотърновския Университет „Св.Св.Кирил и Методий".

Паралелно на  организирания тренинг се обявяват областни конкурси "С приказките на баба и дядо" за най-добре разработен урок по темата и изнасяне на публични открити уроци на спечелилите конкурса през м.октомври . В края на Кампанията, през месец ноември, ще бъдат организирани срещи на поколенията "Добрият педагогически опит на нашите учители"  и подредени ретроспективни изложби от живота на детските градини със снимки от архивите в трите областни града Враца, Видин и Монтана.