Трета регионална среща с медиите

Целта на срещата бе да продължим работата в мрежа в хода на реализиране на работна програма 2012 на Европа Директно Враца. В партньорство да продължим да предоставяме на гражданите обективна и разнообразна информация за ЕС и очакващите се действия по повод реализирането на  стратегията „Европа 2020”, през 2012 – Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, така че да им дадем възможност да участват активно в обществения дебат по въпросите на Европейския съюз. По време на срещата бе представена и дискутирана Работната Програма на Европейската комисия за 2012 година „Постигане на европейско обновление”. Представени бяха комуникациионните приоритети на мрежата Европа Директно и Работната проограма на Центъра за 2012 година.