Първа Координационна среща на мрежата от Областни Информационни Центрове

На срещата бяха представени различни български мрежи, в това число и мрежата Europe Direct.

Обсъждани бяха радлични идеи за съвместна работа на мрежата, както и информационните приоритети за 2012 г., заедно с техните подприоритети. Срещата завърши с презентацията на г-жа Мария Димитрова - Директор Дирекция "ИСУСЕС" на ЦИКО.