ЕВРОПА ДИРЕКТНО ЗАЕДНО С ГРАЖДАНИТЕ

Участниците разгледаха Центъра за посетители на Европейския Парламент в Брюксел, където бяха поздравени от г-н Карас - Вицепрезидент на Европейския Парламент и г-н Полгър - Генерален Директор на ГД "Комуникация" в Европейската комисия.

Интересни моменти от сесиите бяха представянето на инициативата на ГД "Заетост и, социални въпроси и приобщаване", свързана с Европейската година 2012.

По повод 29 април - Европейският ден на солидарност между поколенията, всички училища в Европа са поканени да организират около тази дата събитие в училищата, което да се нарича "поколенията на училище" (поколенията@училище/ generations@school day). Идеята е да бъдат поканени и събрани в училище представители на различни поколения и възрасти, които да обсъдят как би могло да се постигне едно по-добро общество и за възрастните, и за младите. Бихме желали младежите да имат възможност да изслушат историите на възрастните хора и съответно възрастните да чуят мечтите и страховете на младежите. Така всички ще имат възможност да помислят над чутото и дискутираното, и да обмислят какво биха могли да направят заедно за едно по-добро бъдеще.

В началото на март на страницата на европейската година 2012 ще бъде сложен инструментариум с идеи как да бъде организиран този ден на поколенията на училище.

Страницата за инициативата "поколенията на училище" (generations@school) ще предостави възможност на училищата за онлайн обмен на техния опит от този ден заедно със снимки/ рисунки върху картата на Европа. Чрез това споделяне те ще имат възможност да участват в европейско състезание. Във всяка държава ще бъде отличено едно от всичките събития "поколенията на училище", което ще получи специална награда. Всички участващи училища ще получат сертификати за участието си в израз на благодарност към всички учители и ученици, които са се ангажирали с това участие и организация, и за тяхната солидарност.

Представена бе Европейската гражданска инициатива и ролята на информационните центрове "Европа Директно" за доближаването на ЕС до гражданите на местно и регионално равнище. Благодарение на центровете Европа Директно Европейската комисия отчита, че разполага с чудесна възможност да информира хората за въпроси, свързани с ЕС, на собствения им език. Пред вид този факт, нашия център се нарежда сред местата, към които биха се насочили най-естествено гражданите, желаещи да научат подробности за Европейската гражданска инициатива (Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС от седем държави-членки да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, призовавайки ЕК да направи законодателно предложение. Тя ще стартира офциално на 1 април 2012 г.).

Появата на социалните медии, като YouTube, Facebook и Twitter, промени коренно света на комуникациите през последните 5-10 години. Интернет вече изпревари печатните издания в повечето държави-членки на ЕС като втори най.важен ицточник на информация за актуални събития. Центровете Европа Директно вече използват социалните мрежи и медии като част от своя комуникационен микс, за да споделят на актуална информация за местните услуги, да получават коментари и предложения от местните хора. "На какво трябва да обърнем внимание преди да се появим в социалните медии?", " От къде да започнем?", "Колко време и труд трябва да инвестираме?". Това бяха част от въпросите, които се дискутираха по време на на панела, посветен на Комуникационните компетенции на центровете Европа Директно.