EU Industry Days 2022 „Индустрия 2022 и как младите хора се вписват“

11 Февруари 2022

Изданието за 2022 г. на водещото събитие EU Industry Days, организирано от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия“ на ЕК (DG GROW), се провежда от 8 до 11 февруари под мотото „Отключване на бъдещето: Индустриалните екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифров преход“. По...

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата

11 Февруари 2022

На 9 февруари 2022 г.  се състоя среща в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- Враца по повод домакинството им по проект « European civic attitude through social entrepreneurship », Програма Еразъм+,  с партньори от Италия, Турция и Румъния. Основна тема на проекта е социалното предприемачество, лидерство и уп...

Мисли глобално, действай локално – шести урок на Клас Европа

23 Декември 2021

Онлайн учебната година на Клас Европа приключи с темата «Мисли глобално, действай локално» . Този принцип е универсален и е приложим за всички страни на съвременното общество. Понеже в глобалния свят всички ние сме все повече свързани и зависими един от друг. На местно ниво, девизът „Мисли глобално, действай локално”, би ...

Мрежата EUROPE PROVIDERS NET /„Европейски съюз в Северозападна България“/

22 Декември 2021

С цел да насърчим редовните контакти между EUROPE DIRECT Vratsa (ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца)  и други мрежи на ЕС в Северозападен район изготвихме  петгодишно Споразумение за създаване на регионална мрежа EUROPE PROVIDERS NET, чиято основна цел е създаването на набор от указания за препращане запитванията от една мрежа към друга,  предост...

Трета регионална среща „Да комуникираме Европа в партньорство“ на тема „Напредъкът на България по отношение на Европейския семестър"

22 Декември 2021

Последното събитие от работната програма на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца за 2021 г.  се проведе на 22 декември 2021 г.. Участниците бяха запознати с основните цели, политиките, които се координират, развитието и инструментите на Европейския семестър. Обърнато бе внимание на пренасочения пролетен пакет за 2020 година, както и на Механизма за възстанов...

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана

20 Декември 2021

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана и насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като тези, които се съдържат в Къта за обучение, уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички други подготвени официални материали от институциите на ЕС. Центърът насърчава използването на ...

Европа - искам да знам - ТВ предаване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца

17 Декември 2021

Второто телевизионно предаване „Европа - искам да знам“ е посветено на Европа в цифровата ера. Целта на стратегията на Европейския съюз в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. К...

Бъдещето на Европа - мит или реалност - пети урок на Клас Европа

17 Декември 2021

Петият урок на Клас Европа се проведе онлайн на 17.12.2021 г., а темата бе "Бъдещето на Европа - мит или реалност". Сред предимствата от членството ни в ЕС, посочени по време на урока бяха : - свободното придвижване; - роуминга; - защитата на потребителските ни права; - защитата на човешките ни права и др. Грешим като си мислим, че ...

Клас Европа - четвърти виртуален урок

14 Декември 2021

Четвъртият урок на Клас Европа се проведе онлайн, а темата бе ""Дигиталните удостоверения ЕВРОПАС и нашето бъдеще". Какво предствлява Европас профилът? Потребителите в Европас могат да създадат безплатен профил, за да запишат всички свои умения, квалификации и опит на едно сигурно място онлайн. Потребителите могат да въведат цели...

Европа Директно - работа в мрежа

07 Декември 2021

На 29 ноември 2021, в град Познан, Полша се състоя "Най-сладката" работна среща между Европа Директно Познан и Европа Директно Враца. С кроасанитe St.Martin's (Rogal świętomarciński), носители на европейския знак за регионален продукт на Познан, работата в мрежа е на друго ниво. Говорихме за продължаването на настоящото сътрудничество...

Стратегия на Европейския съюз в областта на цифровите технологии

25 Ноември 2021

Втората опорна точка от визията за цифровото десетилетие на ЕС е Цифровата трансформация на предприятията. Технологиите трябва да навлязат все по-осезаемо в производството. 75% от предприятията в ЕС трябва да могат да използват облачни изчисления/изкуствен интелект/големи данни. За да се осигури ускорената цифровизация на икономиката трябва да се д...

Стратегия на Европейския съюз в областта на цифровите технологии

16 Ноември 2021

Как STEM кабинетите и конкретно STEM кабинета в ПГТР – Враца  променя учебния процес и как новите технологии допринасят за готовността и мотивацията на учениците за бъдеща реализация ?  Отговори на тези и други въпроси днес търсихме с директорът, главният учител и учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>