Европа - искам да знам - ТВ предаване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца

Европейската година на младежта върви ръка за ръка с NextGenerationEU, което отваря отново перспективите за младите хора, включително качествени работни места и възможности за образование и обучение за Европа на бъдещето, и подкрепя участието на младите хора в обществото.
Европейската година на младежта е насочена към постигане на полезни взаимодействия и допълва други програми на ЕС в полза за младежта в целия спектър на политиката. Освен „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност с бюджети съответно от 28 милиарда евро и 1 милиард евро за текущия финансов период, гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост създават нови възможности за младите хора.
Вижте телевизионното предаване "Европа - искам да знам", част от работната програма на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца за 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=lp7epP4-S7U