Национална среща на европейските информационни мрежи в България

От 28 юни до 30 юни в гр. Поморие се състоя националната среща на европейските информационни мрежи в България, на която от името на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца взеха участие  Мая Милова и Светлана Борисова.

По време на срещата бяха разисквани и представени комуникационните приоритети на Европейската комисия и Европейския парламент за 2022 г. . Наред с темите за КОВИД-19 и борбата с дезинформацията, бе представена Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове(ОРС).