"Устойчиво използване на природните ресурси" - Клас Европа

На 18 октомври 2022 г. се проведе присъствено четвъртото занимание с Клас Европа на тема "Устойчиво използване на нашите природни ресурси". По време на урока беше обяснено какво се разбира под устойчиво използване на природни ресурси, защо това е важно за всички нас, какви са усилията на ЕС природните ресурси да бъдат използвани по устойчив начин и каква е ролята на иновациите в този процес. Учениците изказаха мнение, че тази тема е застъпена в учебния им процес още от 5-и клас и понякога честото и много говорене на тази тема може да има обратен ефект при подрастващите млади. Други оцениха колко са важни личния пример и постоянните усилия на всеки да използваме природните ни ресурси по устойчив начин.