„Младите хора във община Враца – как да ги активираме и спечелим доверието им“

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца участва на 15.11.2022 г. в кръгла маса на тема „Младите хора във община Враца – как да ги активираме и спечелим доверието им“, която бе организирана от Дирекция „ Бюро по Труда“ Враца и с участието на европейските и институционални партньори: EURES, Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца, Звено „Младежки център“ към Община Враца, младежки медиатори и др. Кръглата маса е във връзка с изпълнение на Препоръката от Съвета на ЕС „Мост към работни места – укрепване на гаранцията за младежта“.