Граждански форум: "Антикризисни мерки и социална политика ..."

26 Март 2010

Днес Информационното бюро на Европейския парламент за България, в партньорство с Европейския информационен център "Европа Директно" - Габрово и Портал ЕВРОПА организират в Габрово граждански форум на тема "Антикризисни мерки и социална политика - европейски програми и национални действия". Трима евродепутати - Илиана Иванова (група на ЕНП в ЕП), Ив...

Европейска стратегия за Дунавския регион

23 Март 2010

87 общини от десет дунавски области на България вече са изпратили в Брюксел около 250 проекта, които могат да бъдат включени в Дунавската стратегия. В стратегията се дава предимство на сътрудничеството между страните в областта на навигацията, енергетиката, биоразнообразието. Подадените проекти са насочени към изграждане на нова инфраструктура, опа...

Подпомагане на малкия и среден бизнес от немски организации

19 Март 2010

Днес, 18 март 2010 год., Търговско-промишлена палата Враца и Европа Директно Враца организираха семинар за представяне на някои нови възможности за подпомагане на малкия и среден бизнес в България от страна на немски организации. По време на първата част на семинара беше представен проект на студенти от Университет Регенсбург, Германия, наречен "Ас...

65 педагози от 26 училища се обучаваха в антидискриминация и толерантност

17 Март 2010

Информационен център Европа Директно Враца към ТПП – Враца проведе обучение на тема „Как да преподаваме антидискриминация, ненасилие и толерантност”, в което участваха 65 учители и педагогически съветници от 26 училища от Областта. То бе водено от доц. д-р Даниела Тасевска. Основното послание беше „Ценни сме, защото сме различни и единни в многообр...

Курс за кандидатстване за работа в Европейската комисия

17 Март 2010

На 16 април 2010 в София ще се проведе първи модул на курса за подготовка за кандидатстване за работа в Европейската комисия. Лектор е международен експерт с богат опит в областта на подготовката на кадидати за работа в Европейските институции. Обучението се организира от Института за европейско обучение, Брюксел -European Training Institute и Цент...

Как да преподаваме антидискриминация, ненасилие и толерантност в училище

15 Март 2010

В рамките на Кампания за „Толерантност, ненасилие и антидискриминация в училище”, Информационният център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, съвместно с Регионален Инспекторат по Образованието – Враца,  организира обучение на две групи преподаватели от 4-ти до 12-клас и една група педагогически съветници от Област Вр...

Европейска седмица за устойчива енергия 22-26 март 2010

11 Март 2010

Европейската седмица за устойчива енергия 2010 има за цел да направи европейските граждани съпричастни към идеята за европейската революция за зелена енергия. Националното сдружение на българските европейски клубове (NABEC), обединяващо българските училищни европейски клубове се включва в идеята на предстоящата кампания. На 22 март 2010 от 11 часа ...

Световен ден на потребителя и Европейският потребителски център – България

11 Март 2010

Европейският потребителски център – България е част европейските центрове (ECC-Net), работещи в единна мрежа, чрез сходни методи, принципи и технологии.ЕПЦ – България може да защити интересите на потребителите, в случай на проблем при транс-гранична покупка на територията на Европейския съюз, Норвегия и Исландия. Европейският потребителски център в...

Кампания "В ЕС вие имате потребителски права! Отстоявайте ги!"

11 Март 2010

Европа Директно - Враца се включи в Информационната кампания "В ЕС вие имате потребителски права! Отстоявайте ги!". Тя има за цел да информира за правата на потребителте, у дома, в България и в другите страни от Европейския съюз.В информационния център към Търговско – промишлена палата – Враца можете да: задавате въпроси относно специфичните си пра...

ЕД Враца в кампания против разликата в заплащането на жените и мъжете

11 Март 2010

Европа Директно - Враца към Търговско - промишлена палата – Враца се включи в кампанията против разликата в заплащането на жените и мъжете и предлага достъп до много публикации на Европейската комисия, отнасящи се до темата. През втората фаза на европейската информационна кампания на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни въз...

Конкурс за есе "Пролет в Европа" 2010

05 Март 2010

Представителството на Европейската комисия в България организира конкурс за есе "Пролет в Европа" 2010, посветен на 2010 - Европейската година за борба с бедността и социалното изключване. Конкурсът е открит за участие на европейски граждани на възраст между 13 и 20 години и се провежда в две възрастови категории – 13 – 16 години и 17 – 20 години. ...

Среща с регионалните медии „Да комуникираме Европа в партньорство"

24 Февруари 2010

На 24 февруари 2010г. се проведе среща с представителите на регионалните медии на тема „Да комуникираме Европа в партньорство”. Тя бе посветена на Лисабонския договор и на комуникационните приоритети на Европейския съюз за 2010 година. Представени бяха законодателните и институционални промени в европейското пространство, разяснени бяха и някои пра...