Обучение "Климатични промени"

По време на обучението бе представена ролята на ЕС в международните преговори за промените в климата и най-новите разработки в енергийната политика на ЕС.