„Жива библиотека“ в рамките на Чайна Европа 2022

На 29.06.2022 г. в рамките на Чайна Европа, Европа Директно Враца в партньорство с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, проведе събитие във формат „Жива библиотека“.

Участниците имаха възможност да наемат и общуват с различни „живи книги“ измежду  пътешественик, пенсионер, изследовател, ангажиран европеец, доброволци и предприемачи.

В уютна среда, сред книгите в Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца и с помощта на експертния фасилитатор от Европа Директно Враца, участниците разговаряха на различни европейски теми, пречупени през личните житейски истории на „живите книги“. Засегнати бяха : възможността да се пътува без проблем в рамките на Европейския съюз, културните различия и разнообразието на езици и култури, Европейският корпус за солидарност с над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г., участието на младите хора в диалога за бъдещето на Европа, Зелената сделка и нуждата ни от чисти вода, въздух и почви, ролята на младите предприемачи за развитието на Европа и др.

„Живата библиотека“ се провежда за първи път във Враца и всички - организатори и участници, си обещахме да се срещнем отново в началото на следващата година за ново издание.