Втора вълна на коронавируса: Европейската комисия предприема допълнителни действия за засилване на мерките за готовност и реакция в целия

Европейската комисия представя нов набор от действия за ограничаване на разпространението на коронавируса, спасяването на човешки живот и засилване на устойчивостта на вътрешния пазар. По-конкретно мерките имат за цел по-добро разбиране на разпространението на вируса и ефективността на реакцията, увеличаване броя на извършваните тестове, по-активно проследяване на контактите, подобряване на подготовката за кампании за ваксиниране и запазване на достъпа до основни консумативи, като например оборудване за ваксиниране, като същевременно се запази свободното движение на всички стоки на единния пазар и се улесни безопасното пътуване.
Това предшества видео срещата на европейските лидери на 29 октомври, на която ще се обсъди координирането на действията във връзка с COVID-19, за което призова Европейският съвет на 15 октомври. Въпреки че държавите членки са по-добре подготвени и действат по-координирано в сравнение с първите месеци на пандемията, гражданите, семействата и общностите в цяла Европа продължават да са изправени пред безпрецедентен риск за здравето и благосъстоянието си.
В съобщението на Комисията относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 се определят следващите стъпки в ключови области за подобряване на реакцията на ЕС на втората вълна на COVID-19:
1. Подобряване на информационния потока, за да се даде възможност за информирано вземане на решения 
2. Въвеждане на по-ефективни и бързи тестове 
3. Пълноценно използване на трансгранични приложения за проследяване на контактите и за предупреждение 
4. Ефективно ваксиниране
5. Ефективна комуникация с гражданите 
6. Осигуряване на основни доставки
7. Улесняване на безопасното пътуване 
8. Разширяване на прилагането на зелените ленти за преминаване