“Внимание! До теб стои дете!“

Участвайки в много интерактивни игри, заедно със своите родители, и с предварително подготвени карти и децата илюстрираха на таблата своите права : на здравна помощ и  обслужване; на образование; на чиста околна среда; на здравословна храна; да бъдат със своите родители; да бъдат обичани и защитавани; на сигурност и удобство в своя дом; на сигурност и удобство в детската градина.