Влизат в сила важни правила за онлайн платформите

Със Законодателния акт за цифровите услуги (ЗАЦУ) влезе в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички цифрови услуги, посредством които потребителите закупуват стоки и ползват услуги или съдържание. С него се създават всеобхватни нови задължения за
онлайн платформите с цел намаляване на вредите и противодействие на рисковете онлайн, укрепва се защитата на правата на потребителите онлайн, а за цифровите платформи се въвежда единствена по рода си нова рамка за прозрачност и отчетност. Правилата са замислени като единен, еднороден набор за целия ЕС и ще осигурят на потребителите нова защита, а на
предприятията — правна сигурност в рамките на целия единен пазар. Законодателният акт за цифровите услуги е първият по рода си набор от регулаторни инструменти в световен мащаб и в международен план представлява модел за подражание в областта на регулаторния подход към онлайн посредниците.
Нови отговорности за цифровите услуги
Законодателният акт за цифровите услуги въвежда комплексен нов набор от правила за посредническите услуги онлайн относно начина, по който те трябва да проектират своите услуги и процедури. Новите правила включват нови отговорности за ограничаване на разпространението на незаконно съдържание и незаконни продукти онлайн, по-строга защита на непълнолетните лица и предоставяне на по-голям избор и по-добра информация на потребителите. Задълженията на различните субекти съответстват на тяхната роля, размер и влияние в онлайн екосистемата. 

Всички онлайн посредници ще трябва да спазват обширни нови задължения за прозрачност, за да има повече отчетност и надзор, например чрез нов механизъм за сигнализиране за незаконно съдържание. Въвежда се обаче специален режим за платформите с над 45 милиона потребители: за подобни много големи онлайн платформи или търсачки допълнителните задължения включват
подробни годишни оценки на риска от вредните проявления, на които са изложени техните услуги онлайн — например риска от незаконни стоки и съдържание или от разпространение на дезинформация. Съгласно ЗАЦУ тези платформи ще трябва да въведат подходящи мерки за ограничаване на риска и ще бъдат подлагани на независим одит на техните услуги и на действия
по свеждане до минимум на неблагоприятните въздействия.
По-малките платформи и стартиращите предприятия ще се ползват от по-малко на брой задължения, специални изключения от определени правила и най-вече от по-голяма правна яснота и сигурност за дейността си на целия единен пазар на ЕС.