Уроци на тема „ Основни институции на Европейския съюз“

Европа Директно Враца изнесе 5 урока на тема „Основни институции на Европейския съюз“ в 5 средни училища във Враца и Монтана. Мария Дончева от Информационния офис на евродепутата Владимир Уручев и експертите от Европа Директно Враца се срещнаха с младите хора, които през 2019 г. за пръв път ще имат възможност да гласуват на избори за Европейски парламент. Представена бе платформата "Този път ще гласувам - Европейски избори". Изнесените уроци се превърнаха в дискусия за важните въпроси, които вълнуват младите хора - бъдещето на Европа, евроскептицизма и Брекзит. Съдържанието на всеки от уроците включваше презентация на Институционалната рамка на ЕС, как и кой определя програмата за общите политически насоки на ЕС, Законодателен процес и законодателни процедури. Представяне ролите, членовете, ръководствата и кратка история на Европейския съвет, Европейския парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия.  Основен акцент се постави върху законодателната, надзорната и бюджетна функции на Европейския парламент и процеса на избори на европейски депутати.