„Творческа Европа“: Над 2 милиарда евро в подкрепа на секторите на културата и творчеството

Европейската комисия започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.. През 2021 г. „Творческа Европа“ ще отпусне безпрецедентен бюджет от около 300 милиона евро, за да помогне на специалистите и творците от всички сектори на културата да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд граници, за да намерят повече възможности и да достигнат до нова публика. С днешното приемане на новата програма се полагат основите за първите покани за представяне на предложения. Тези покани ще бъдат отворени за всички организации, работещи в съответните сектори на културата и творчеството. Общият бюджет на програмата от 2,4 милиарда евро за седем години се е увеличил с 63 % в сравнение с предходния. „Творческа Европа“ също така има за цел да повиши конкурентоспособността на секторите на културата, като същевременно подкрепя усилията им за постигане на по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-приобщаваща икономика. Специално внимание се отделя на укрепването на устойчивостта и възстановяването на секторите на културата и творчеството в контекста на пандемията от COVID-19.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Над 8 милиона души в ЕС работят в културната сфера. Културата не познава граници и националности. Изкуството представлява прозорец към света и допринася за изграждането на мостове между всички нас. В момент, когато музеи, кина, обекти на културното наследство, театри започват да отварят врати отново, бих искалa още веднъж да потвърдя подкрепата на Комисията за секторите на културата и творчеството. С увеличен бюджет „Творческа Европа“ се стреми да даде тласък на възстановяването на секторите, като същевременно насърчава огромното многообразие и креативност, които ни предлагат.

Повече информация ще намерите в документа тук.