Цифрова асамблея 2021: Да поведем цифровото десетилетие на Европа

На 1 и 2 юни 2021 г. Европейската комисия и португалското председателство на Съвета на Европейския съюз бяха домакини на Цифровата асамблея, която тази година ще бъде посветена на цифровото десетилетие на Европа. Тази проява на високо равнище  се съсредоточи върху целите на ЕС за 2030 г. за цифровото десетилетие и върху програмата „Цифрова Европа“ — нова програма за финансиране в размер на 7,5 милиарда евро за разгръщането на европейски цифрови проекти.

Проявата събра министри от няколко държави членки, представители на Европейския парламент и на Комисията, както и представители на частния сектор и гражданското общество. Те обсъдиха начините за насърчаване на водещата роля на Европа в областите и целите за 2030 г., очертани в съобщението на Комисията относно цифровото десетилетие, включително относно цифровите умения, цифровата трансформация на предприятията, високоскоростната свързаност и сигурната и устойчива цифрова инфраструктура, както и цифровизацията на обществените услуги. Обсъжданията се съсредоточиха и върху това как европейските ценности и права могат най-добре да бъдат насърчавани и защитавани в цифровия свят.