ЦЕНТРОВЕТЕ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” ГОВОРЯТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИПРЕЗ 2019 Г. НИЕ ГЛАСУВАМЕ ЗА ЕВРОПА!

Отборът на Европа Директно Враца взе участие в Симулация на Европейския парламент, организирана от мрежата Европа Директно България и Председателството на ЕК в България във Велико Търново на 30  октомври 2018 г. Всички участници преминаха през различни позиции като министър-председатели и евродепутати, обсъждайки Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021-2027г. и участвайки в Пленарното заседание на Европейския парламент от името на Кипър и Малта. За усърдната работа и блестящото представяне, всички получиха сертификати.
На 31 октомври 2018 г. представителите на Център Европа Директно Враца участваха в Младежки дебат “Накъде отива Европа“, където заедно с панелистите г-жа Ева Майдел (ЕНП), член на Европейския парламент, г-н Светослав Малинов (ЕНП) , член на Европейския парламент и доц. д-р Иво Инджов, преподавател в Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ дискутираха с младежи от цяла България по въпроси, касаещи възможните сценарии за бъдещето на Европа и основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът в средносрочен план.