Три нови културни столици за 2023 г.

От 1 януари три града носят титлата Европейска столица на културата за 2023 г. в Европа – Елефсина (Гърция), Тимишоара (Румъния) и Веспрем (Унгария).
През 1985 г. тогавашният гръцки министър на културата Мелина Меркури стартира инициативата Европейска столица на културата. Оттогава тя се превърна в една от най-известните културни инициативи в Европа. Градовете се избират въз основа на културна програма, която трябва да има силно европейско измерение, включително насърчаване на участието и ангажираността на жителите на града, общностите и заинтересованите страни, допринасяйки за дългосрочното развитие на града и околностите му.
Пловдив е първият български град, който е избран за „Европейска столица на културата" за 2019 г. заедно с италианският град Матера.