Трета регионална среща „Да комуникираме Европа в партньорство“ на тема „Напредъкът на България по отношение на Европейския семестър"

Последното събитие от работната програма на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца за 2021 г.  се проведе на 22 декември 2021 г.. Участниците бяха запознати с основните цели, политиките, които се координират, развитието и инструментите на Европейския семестър. Обърнато бе внимание на пренасочения пролетен пакет за 2020 година, както и на Механизма за възстановяване и устойчивост, с който европейският семестър временно бе адаптиран, за да се преодолеят припокриващите се срокове на плановете и националните програми за реформи.